Bổ sung điện gió, điện mặt trời vào diện thẩm định cấp giấy hoạt động

Chủ Nhật, 05-04-2020, 02:27

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 167/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Theo đó, bổ sung phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan T.Ư thực hiện đối với nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời theo công suất lắp đặt như sau: Công suất dưới 10 MW có mức thu là 10,6 triệu đồng; công suất từ 10 MW đến dưới 30 MW mức thu là 15 triệu đồng; công suất từ 30 MW đến dưới 100 MW mức thu phí là 18 triệu đồng; công suất từ 100 MW đến dưới 300 MW là 24,5 triệu đồng; công suất từ 300 MW trở lên là 28,8 triệu đồng. Ðối với công trình nhà máy nhiệt điện, công suất dưới 50 MW, mức thu phí là 17,8 triệu đồng; công suất từ 50 MW đến dưới 100 MW mức phí là 21,9 triệu đồng; công suất từ 100 MW trở lên là 28,8 triệu đồng.

Thông tư số 12 có hiệu lực từ ngày 17-4-2020.

PV