Trường đại học Kinh tế công bố điểm ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào 2020

Thứ Bảy, 29-08-2020, 07:13
(Ảnh: DUY LINH)

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) đại học năm 2020 của Trường.

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của Chương đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/TT-BGDĐT (mã xét tuyển QHE40, QHE41, QHE42, QHE43, QHE44, QHE45) là 18.00 điểm; Chương trình liên kết quốc tế (mã xét tuyển QHE80) là 16.50 điểm

Nhà trường lưu ý ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào bao gồm tổng điểm các môn thi theo tổ hợp xét tuyển tính hệ số 1, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Điểm xét tuyển tính theo thang điểm đã được công bố tại Đề án tuyển sinh đại học năm 2020 của Nhà trường, trong đó thí sinh lựa chọn Chương đào tạo chất lượng cao thì điểm môn Tiếng Anh đạt từ 4.0/10.0 trở lên và nhân hệ số 2; Chương trình liên kết quốc tế (mã xét tuyển QHE80), điểm môn Tiếng Anh đạt từ 6.5/10.0 trở lên và nhân hệ số 2.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020


 

HOA LÊ