Làm rõ sai sót ghép phách nhầm tám bài thi môn Toán ở Hải Phòng

Thứ Ba, 16-07-2019, 15:59
Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 tại Hải Phòng. Ảnh: Báo An ninh Hải Phòng.

NDĐT - Liên quan đến sai sót trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020, ngày 16-7, UBND TP Hải Phòng đã thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo thi thành phố yêu cầu Sở GD-ĐT Hải Phòng thực hiện kiểm tra, rà soát làm rõ có tiêu cực hay vô ý dẫn tới sai sót trong việc ghép phách nhầm tám bài thi của môn Toán.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm và xử lý đối với tập thể và cá nhân theo quy định của quy chế thi, báo cáo UBND thành phố trước ngày 18-7.

Trước đó, trong quá trình chấm phúc khảo, Hội đồng chấm thi phúc khảo Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 tại TP Hải Phòng đã phát hiện tám bài thi môn Toán có sự thay đổi khá lớn về điểm số trước và sau phúc khảo. Đặc biệt, có thí sinh tăng tới 6,5 điểm (từ 1,75 điểm lên 8,25 điểm).

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hải Phòng, toàn thành phố có 1.024 bài thi được học sinh đề nghị phúc khảo. Kết quả phúc khảo cho thấy, có sáu bài thi lên điểm do lần một chấm sót ý (môn Toán đại trà có hai bài điểm phúc khảo mỗi bài lên 0,75 điểm; môn tiếng Nhật chuyên có một bài lên 0,95 điểm, một bài lên 0,1 điểm; môn tiếng Anh chuyên có hai bài thi mỗi bài lên 0,05 điểm). Tất cả các bài thi lên điểm đã có sự đối thoại và thống nhất giữa cặp chấm lần một và cặp chấm lần hai.

Có tám bài thi môn Toán đại trà thay đổi điểm so với điểm đã công bố lần một. Khi Hội đồng phúc khảo rút phách và thân bài ở tám bài thi này để đối chiếu thì thấy giữa phách và thân bài thi không khớp nhau. Hội đồng đã tìm đúng tám thân bài thi khớp đúng với phách và tổ chức chấm lại. Kết quả điểm chấm phúc khảo trên thân bài của tám bài thi không thay đổi so với lần chấm thứ nhất. Nhưng điểm trên bài thi khác với điểm đã công bố ở lần thứ nhất là do lỗi kỹ thuật (ghép nhầm phách).

Hội đồng phúc khảo đã thống nhất trả lại đúng điểm của tám bài thi và đã công bố điểm cho học sinh.

NGÔ QUANG DŨNG