Công bố chỉ tiêu vào lớp 10 công lập của Hà Nội

Thứ Sáu, 03-05-2019, 11:15
Thí sinh Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019

NDĐT- Năm học 2019-2020, 122 trường THPT công lập và công lập tự chủ của Hà Nội sẽ tuyển mới hơn 67 nghìn học sinh vào lớp 10.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GD-ĐT) Chử Xuân Dũng đã ký quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các trường THPT công lập và công lập tự chủ năm học 2019-2020. Theo đó, năm học 2019-2020, Sở GD-ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho 122 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 67.235 học sinh.

Năm học tới, Hà Nội có 1.513 lớp 10 THPT. Trong đó, bốn trường THPT có lớp chuyên tuyển mới 2.435 học sinh và 67 lớp (hệ chuyên tuyển mới 1.750 học sinh và 50 lớp). 110 trường THPT công lập tuyển mới 62.055 học sinh và 1.383 lớp. Tám trường công lập tự chủ tuyển mới 2.745 học sinh và 63 lớp.

* Chỉ tiêu vào lớp 10 các trường chuyên thuộc trường đại học

* 100 chỉ tiêu vào lớp 10 song bằng tú tài năm học 2019-2010

* Năm học 2019-2010, Hà Nội sẽ giảm khoảng 4.000 học sinh thi vào lớp 10

THANH XUÂN