30 quận, huyện Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp

Thứ Tư, 01-07-2020, 15:20
(Ảnh: DUY LINH)

30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã hoàn thành và công bố kế hoạch tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021 cho các trường học thuộc địa bàn quản lý.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, phòng GD-ĐT 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội đã công khai kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6) năm học 2020-2021 của các trường học. 

Nội dung của kế hoạch tuyển sinh bao gồm: Phân chia địa bàn tuyển sinh; Giao chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng trường; Đối tượng tuyển sinh, độ tuổi tuyển sinh; Quy định về số học sinh/lớp, số lớp của từng trường; Quy định về hồ sơ tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh. 

Đáng chú ý là việc phân tuyến tuyển sinh và giao chỉ tiêu tuyển sinh của các quận, huyện, thị xã được công bố công khai, phụ huynh có thể tham khảo, tra cứu để biết được trường con em mình được phân tuyến theo địa bàn cư trú. 

Các nội dung kế hoạch tuyển sinh phòng GD-ĐT 30 quận, huyện, thị xã được công bố công khai tại Cổng thông tin Sở GD-ĐT Hà Nội.

Theo kế hoạch, các lớp đầu cấp bắt đầu tuyển sinh từ ngày 1-8. Năm học 2020-2021, TP Hà Nội tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định. 
[Infographic] Những vấn đề tuyển sinh lớp Một

THANH XUÂN