Triển khai tám đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm

Thứ Năm, 24-05-2018, 13:45

Ban chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm TP Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 16 (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã chỉ đạo xây dựng, triển khai tám đề tài với định hướng mục tiêu, yêu cầu cụ thể.

Các đề tài tập trung đánh giá công tác xây dựng hệ thống chính trị của thành phố; phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn; quy hoạch, quản lý xây dựng; phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh; phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế Thủ đô phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…Theo Ban Chủ nhiệm Chương trình số 20, các đề tài nghiên cứu là cơ sở chủ yếu để xây dựng Báo cáo chính trị, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm cũng như các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới. Do đó, chất lượng nội dung của từng đề tài phải được đặt lên hàng đầu. Từng đề tài phải đưa ra được những cái mới, làm nổi bật vai trò của Thủ đô là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Chấn chỉnh hoạt động doanh nghiệp lữ hành

Sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh thông tin nhóm du khách người Ô-xtrây-li-a bị lừa tham gia tua du lịch vịnh Hạ Long của văn phòng du lịch Spring Travel Agency, địa chỉ tại Ngõ Huyện, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi về hoạt động quảng cáo, khai thác tua du lịch của đơn vị trên. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng các dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố; có biện pháp chấn chỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, khai thác các tua, tuyến du lịch. Kết quả thực hiện báo cáo lãnh đạo thành phố trước ngày 30-5.

Gần 590 tỷ đồng phục vụ tưới tiêu

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt phương án đặt hàng duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội trên địa bàn thành phố năm 2018, với tổng kinh phí 589 tỷ đồng. UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký hợp đồng với năm doanh nghiệp thủy lợi Hà Nội để thực hiện phương án trên; đồng thời, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng, nghiệm thu khối lượng, thanh quyết toán kinh phí đối với hợp đồng đã ký... Các doanh nghiệp có trách nhiệm duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu nước cho gần 322 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội; thực hiện đúng quy định ghi trong hợp đồng đặt hàng bảo đảm khối lượng, chất lượng, tiến độ tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp…

Xây dựng khu thương mại dịch vụ làng nghề La Phù

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu thương mại dịch vụ phục vụ làng nghề truyền thống La Phù, tỷ lệ 1/500, tại xã La Phù và An Khánh, huyện Hoài Đức, với quy mô gần 10 ha. UBND thành phố yêu cầu quy hoạch phải phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; các quy định của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, các dự án đã và đang triển khai có liên quan đến khu vực quy hoạch. Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Bên cạnh đó, phải xác định mạng lưới đường giao thông, tính toán các chỉ tiêu giao thông, mặt cắt chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng. Vị trí, quy mô bãi đỗ xe để bảo đảm phục vụ nhu cầu giao thông khu vực. Thời gian hoàn thành các nhiệm vụ trên không quá sáu tháng kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch này được phê duyệt.