Tin mới nhận

Thứ Hai, 14-12-2020, 20:31

Hơn 47,7 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực

UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả công tác xúc tiến đầu tư của thành phố. Từ năm 2016 đến 2020, Hà Nội luôn là một trong những địa phương dẫn đầu trong cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tính đến nay, vốn đầu tư còn hiệu lực là 47,7 tỷ USD, vốn giải ngân khoảng 28,5 tỷ USD. Hà Nội hiện đứng thứ hai trên toàn quốc với 19,42% số dự án; 10,2% vốn đầu tư đăng ký và 8,4% vốn giải ngân so với cả nước, vốn thực hiện đạt 28,520 tỷ USD, chiếm 60,03% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực. Hai năm 2018 và 2019, Hà Nội liên tiếp dẫn đầu cả nước trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký năm 2018 là 7,5 tỷ USD, năm 2019 là 8,669 tỷ USD.
 
Không để lặp lại các hạn chế về phòng cháy, chữa cháy

UBND thành phố Hà Nội vừa báo cáo Bộ Công an về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 14/KL-BCA-X05 ngày 10-7-2020 của Bộ Công an trong việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở các hạn chế, kiến nghị đã nêu tại kết luận thanh tra, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị đã được thanh tra xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm các kiến nghị của đoàn thanh tra. Đối với các đơn vị chưa được thanh tra, trên cơ sở nghiên cứu kết luận thanh tra để tiến hành tự rà soát, kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, hạn chế tương tự… Đồng thời các đơn vị, địa phương thường xuyên duy trì tự kiểm tra, đối chiếu, rà soát để phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục ngay các vi phạm, hạn chế (nếu có) trong thực hiện các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; không để lặp lại các sai phạm, hạn chế tương tự.

Kiên quyết xử lý đơn vị nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố. Để bảo đảm quyền lợi của người lao động, chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm chính sách bảo hiểm xã hội. Lực lượng chức năng tập trung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; kiên quyết xử lý những đơn vị cố tình chây ỳ, trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, những trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị đề nghị xử lý hình sự theo quy định. Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, đến hết tháng 11-2020, tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố chiếm tới 9,6% so với kế hoạch thu, cao nhất cả nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội vừa cho biết, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của thành phố đã hoàn thành thẩm tra, đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Cụ thể, gồm: bốn xã của huyện Ứng Hòa (Quảng Phú Cầu, Đồng Tiến, Lưu Hoàng, Hồng Quang); ba xã của huyện Ba Vì (Yên Bài, Tiên Phong, Phú Đông); hai xã của huyện Mê Linh (Tự Lập, Tam Đồng) và xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức. 10 xã đều đạt đủ các tiêu chí để trình UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.