Tin mới nhận

Thứ Năm, 03-12-2020, 22:03

Giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2021

UBND thành phố Hà Nội vừa giao cho UBND các quận, huyện, thị xã chỉ tiêu gọi 3.500 công dân nhập ngũ và tuyển chọn 1.054 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021. 

Thời gian tổ chức giao, nhận công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân vào sáng 27-2-2021. UBND thành phố giao Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Giám đốc Công an TP Hà Nội quyết định cụ thể số lượng công dân nhập ngũ của từng địa phương giao cho từng đơn vị quân đội và từng đơn vị công an nhận quân; chỉ đạo, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện.

Quy định đặt hàng hoặc đấu thầu dịch vụ công

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ban hành quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản  phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của thành phố. Theo đó, hằng năm, cơ quan, đơn vị được giao kinh phí thực hiện nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công có trách nhiệm xây dựng phương án lựa chọn nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trình cơ quan quản lý chuyên ngành, UBND cấp huyện xem xét, quyết định. Cơ quan quản lý chuyên ngành, UBND cấp huyện quyết định phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; đặt hàng (hoặc giao nhiệm vụ trong trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định) đối với nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác. Các nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công phải đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp; có đủ năng lực về tài chính, cơ sở vật chất, trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất, trình độ quản lý...

phúc tra kết quả chấm điểm công tác an toàn thực phẩm

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập ba đoàn phúc tra kết quả đánh giá, chấm điểm công tác an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn thành phố năm 2020. Thời gian phúc tra bắt đầu từ ngày 27-11 đến 15-12-2020 tại 30 quận, huyện, thị xã. Đoàn phúc tra có nhiệm vụ đánh giá và chấm điểm công tác ATTP tại các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn theo Bảng tiêu chí chấm điểm công tác ATTP. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc chấp hành quy định về ATTP của một số cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố do quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn quản lý. Tổng hợp và báo cáo kết quả đánh giá, chấm điểm về UBND thành phố và các đơn vị liên quan.

Mê Linh phấn đấu thành huyện NTM trong năm 2021

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, địa phương đang tập trung nguồn lực để đưa hai xã Tam Đồng, Tự Lập về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2020; phấn đấu đến cuối năm 2021, hoàn thành mục tiêu huyện NTM. Hiện, huyện Mê Linh có 14 xã được UBND thành phố Hà Nội trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đối với mục tiêu xây dựng huyện NTM, huyện hiện đạt bảy trong số chín tiêu chí, cụ thể là: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh - trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng. Hai tiêu chí còn lại chưa đạt là: Y tế - văn hóa - giáo dục và môi trường.