Tin mới nhận

Thứ Hai, 03-08-2020, 21:40

Hà Nội thu ngân sách gần 166 nghìn tỷ đồng

Theo đánh giá của UBND thành phố Hà Nội, nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp kích cầu, phục hồi, phát triển nền kinh tế; đẩy mạnh tiêu dùng nội địa, tiêu thụ hàng hóa, nông sản, thực phẩm của các tỉnh, thành phố trên địa bàn Thủ đô, cho nên tình hình phát triển kinh tế của Hà Nội tháng 7 và bảy tháng đầu năm 2020 đã đạt những kết quả tích cực.

Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 4,9% so với tháng 6, bảy tháng đầu năm tăng 4%. Tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ tháng 7 ước đạt 256,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,84% so với tháng 6; lũy kế bảy tháng đạt 1,66 triệu tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước đạt 1,44 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng 6; lũy kế bảy tháng đạt 8,3 tỷ USD.

Tổng nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng đạt 3,67 triệu tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng 6 và tăng 4,6% so với thời điểm đầu năm. Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tiếp tục quan tâm, đầu tư các dự án trên địa bàn. Có 14.798 doanh nghiệp được thành lập mới, vốn đăng ký 203 nghìn tỷ đồng, giảm 5% về số lượng doanh nghiệp, nhưng tăng 6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn đến nay đạt 293.121 doanh nghiệp. Thu ngân sách trên địa bàn bảy tháng đầu năm ước đạt 165,96 nghìn tỷ đồng, đạt 55,9% dự toán.

Sớm giao đất cho các dự án đã được trao quyết định đầu tư

UBND thành phố Hà Nội vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở đối với các dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính trên địa bàn theo tinh thần thống nhất giữa TP Hà Nội với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng. Ðẩy nhanh tiến độ thu tiền, tính tiền sử dụng đất và thuê đất; đôn đốc UBND các quận, huyện đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất. Tập trung triển khai các dự án lắp đặt các trạm quan trắc môi trường cố định trên địa bàn thành phố. Ðồng thời, đẩy nhanh tiến độ giao đất cho các dự án đã được thành phố trao quyết định đầu tư tại Hội nghị Hà Nội 2020 - Hợp tác Ðầu tư và Phát triển.