Tin mới nhận

Thứ Hai, 27-04-2020, 22:29

Tăng cường quảng bá tiềm năng thế mạnh của Thủ đô

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về việc triển khai tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020. Kế hoạch gồm những nội dung chính như: Đẩy mạnh thông tin đối ngoại phục vụ hội nhập kinh tế, các vấn đề về nhân quyền; tăng cường quảng bá hình ảnh của thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng của nước ngoài, trên mạng xã hội; quảng bá hình ảnh của Hà Nội qua các sự kiện quốc tế do thành phố tổ chức; chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; đấu tranh chống âm mưu, diễn biến hòa bình. UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại trong nước và ngoài nước; tăng cường thông tin ra nước ngoài để quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của Thủ đô.

Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Kết quả sau hai năm thực hiện Chỉ thị 08, tại Sở Xây dựng, tổng thời gian thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng liên quan đến cấp phép và cấp giấy phép xây dựng giảm 29 ngày. Tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian thẩm định thiết kế cơ sở dự án nhóm B còn 15 ngày (giảm năm ngày), nhóm C còn 10 ngày (giảm năm ngày); thời gian thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình còn 15 ngày (giảm năm ngày). Tại Sở Công thương, thời gian thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện lực dự án nhóm B còn 12 ngày (giảm tám ngày), nhóm C còn tám ngày (giảm bảy ngày) và giảm năm ngày thời gian thẩm định thiết kế xây dựng đối với các công trình điện lực. Thời gian giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện còn 20 ngày (giảm 10 ngày). Tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc, một số thủ tục hành chính cũng giảm năm ngày giải quyết như: Thời gian thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư xây dựng công trình (còn 25 ngày), thời gian chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc của dự án, công trình (còn 20 ngày)...

14 mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2020, đơn vị đã triển khai 14 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó lĩnh vực trồng trọt có bốn mô hình, chăn nuôi có hai mô hình và thủy sản có tám mô hình. Các mô hình đạt được mục tiêu đề ra, như có nhà lạnh, hệ thống tưới đều được lắp đặt theo đúng thiết kế; máy móc, thiết bị đúng chủng loại, bảo đảm mới 100%; các hộ được đơn vị cung cấp hướng dẫn vận hành, sử dụng cụ thể trước khi bàn giao; đồng thời trở thành nơi thực hành và tham quan thực tế cho nông dân. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức gần 650 lớp tập huấn kỹ thuật, cho hơn 14 nghìn lượt cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông và nông dân, người sản xuất, thành viên các hợp tác xã, trang trại sản xuất tham gia.

Đề xuất biện pháp hỗ trợ ngành du lịch

Sở Du lịch Hà Nội vừa đề xuất với UBND thành phố một số biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn. Từ đầu tháng 4 đến nay, chỉ có hơn bốn nghìn khách du lịch đến từ 105 quốc gia và vùng lãnh thổ, lưu trú tại Hà Nội, chủ yếu là những khách đã sang Việt Nam, nhưng do khó khăn về đi lại, cho nên không về nước được. Hầu hết các khách sạn trên địa bàn Hà Nội phải đóng cửa. Các doanh nghiệp lữ hành cũng đã ngừng hoạt động do thực hiện dừng tiếp nhận khách quốc tế và giãn cách xã hội. Trước những khó khăn này, Sở Du lịch Hà Nội đã đề xuất một số biện pháp hỗ trợ cho ngành du lịch gồm: Giảm tiền thuê đất, tiền điện, chậm nộp bảo hiểm xã hội, chi trả bảo hiểm thất nghiệp...