Tin mới nhận

Thứ Ba, 10-12-2019, 00:04

Tăng cường quản lý tài chính, tài sản trong cơ quan thuộc Thành ủy

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông tri số 17-TT/TU về việc tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản của Ðảng bộ thành phố. Trong những năm qua, công tác quản lý tài chính, tài sản của Ðảng bộ thành phố thực hiện đúng Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của Ðảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, công tác quản lý tài chính, tài sản tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Thành ủy vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Thành ủy sẽ chỉ đạo tập trung tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong toàn Ðảng bộ thành phố. Thành ủy Hà Nội giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý tài chính, tài sản công của các đơn vị trực thuộc Thành ủy. Các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý tài chính, tài sản tại đơn vị theo kiến nghị tại biên bản kiểm tra quyết toán hằng năm, kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Công bố 32 cơ sở, công trình xanh

Sở Công thương Hà Nội vừa tổ chức công bố, trao danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh năm 2019 cho 32 cơ sở, công trình xây dựng. Các cơ sở tham gia chương trình được hỗ trợ đánh giá hiệu quả năng lượng bằng công cụ mô phỏng năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng, đánh giá ứng dụng đổi mới trang, thiết bị, kỹ thuật có mức độ tự động hóa cao theo hướng công nghệ công nghiệp thế hệ 4.0… Năm 2019, Hà Nội đã ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai với chủ đề năng lượng xanh. Theo đánh giá sơ bộ, việc triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã giúp tiết kiệm 192,2 kTOE (TOE là đơn vị tiêu thụ năng lượng).

Thu dọn, vận chuyển toàn bộ rác thải phát sinh trong dịp Tết

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Công văn số 11478/SXD-HT về tăng cường công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố trong dịp lễ, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo nhà thầu bảo đảm chất lượng duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn được giao; xây dựng phương án tổ chức duy trì vệ sinh phù hợp với từng tuyến đường, khu vực, bảo đảm thu dọn, vận chuyển toàn bộ khối lượng rác thải phát sinh trong ngày về khu xử lý tập trung của thành phố. Ðồng thời, phối hợp chặt chẽ Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - Sở Xây dựng tiếp nhận rác thải sinh hoạt tại các khu xử lý tập trung; sẵn sàng tăng cường phục vụ tại các khu vực tổ chức lễ hội, sự kiện trong dịp lễ, Tết khi có yêu cầu. Các đơn vị theo dõi và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng các chế độ lương, bảo hiểm... theo quy định đối với công nhân lao động, nhất là trong dịp phục vụ lễ, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.