Tin mới nhận

Thứ Hai, 04-11-2019, 21:05

Các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng khá

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, các chỉ số tăng trưởng kinh tế tháng 10 và mười tháng qua tăng khá, có khả năng bứt phá trong hai tháng cuối năm.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2018, tính chung 10 tháng qua tăng 8%. Hoạt động dịch vụ, thương mại diễn ra sôi động. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 10 đạt 49.800 tỷ đồng, tăng 8,6%, cộng dồn 10 tháng qua đạt hơn 462.000 tỷ đồng, tăng 10,2%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng tăng 3,63%. Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 đạt 1,39 tỷ USD, tăng 14% cùng kỳ, tính chung 10 tháng đạt 13,4 tỷ USD, tăng 16,1%.

Tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia và đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Văn phòng UBND thành phố chủ trì triển khai tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm hoàn thành nhóm công việc phục vụ Cổng dịch vụ công quốc gia đi vào hoạt động trước ngày 15-11-2019 và nhóm công việc tích hợp dịch vụ công theo lộ trình trong quý I-2020. Về đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã quán triệt, chỉ đạo bộ phận một cửa và các phòng, ban chuyên môn liên quan và UBND xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử dùng chung ba cấp thành phố. Thủ trưởng, giám đốc các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai xây dựng dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đến hết ngày 31-12-2019, 100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, trong đó ít nhất 30% thủ tục hành chính đạt mức độ 4.

Huyện Phú Xuyên có thêm hai điểm du lịch làng nghề

UBND thành phố Hà Nội vừa công nhận thêm hai điểm du lịch làng nghề mới tại làng nghề khảm trai, sơn mài Chuyên Mỹ (xã Chuyên Mỹ) và làng nghề may Vân Từ (xã Vân Từ) thuộc huyện Phú Xuyên. Điểm du lịch làng nghề may Vân Từ được biết đến là làng nghề duy nhất trên cả nước có nghề may com-plê, vét-tông nổi tiếng từ nhiều năm nay. Làng nghề có khoảng 1.500 hộ dân, nhưng có từ 70 đến 80% hộ dân làm nghề. Còn điểm du lịch làng nghề khảm trai, sơn mài Chuyên Mỹ thu hút đông lao động địa phương cũng như các vùng lân cận tham gia sản xuất. Mỗi năm, nghề khảm trai Chuyên Mỹ xuất ra thị trường hàng triệu sản phẩm. UBND thành phố Hà Nội đề nghị UBND các xã Chuyên Mỹ và Vân Từ tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm phát triển bền vững, hiệu quả.