Tin mới nhận

Thứ Hai, 10-09-2018, 21:01

Gần 73 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Ðề án "Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020". Theo đề án, thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa gia nhập thị trường, tiếp cận nguồn vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; hỗ trợ công tác kế toán, mặt bằng, xúc tiến mở rộng thị trường, nghiên cứu, chuyển giao và đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp... Kinh phí thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo cơ chế của TP Hà Nội trong giai đoạn 2018-2020 là gần 73 tỷ đồng.

Kiểm tra, xử lý các dự án sử dụng đất chậm, sai mục đích

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 173/KH-UBND giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Trước mắt, Sở Kế hoạch và Ðầu tư tập trung kiểm tra, rà soát 383 dự án chậm triển khai trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã. Các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất mà quá thời hạn triển khai dự án thì căn cứ quy định Luật Ðầu tư để xem xét, đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư; báo cáo UBND thành phố trong quý IV-2018. Với những dự án đã thu hồi đất, giao đất nhưng chậm triển khai, Sở Kế hoạch và Ðầu tư tổng hợp trong quý III-2018, báo cáo UBND thành phố để giao Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về thu hồi đất để quản lý và đề xuất phương án sử dụng phù hợp quy hoạch hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 38 dự án vi phạm đã có quyết định thu hồi, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất.