Tin mới nhận

Thông qua các chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa 17 trong tháng 1-2021

Thứ Năm, 10-12-2020, 20:58

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Ðình Huệ vừa ký ban hành Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chương trình nhằm chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 17, mười chương trình công tác lớn của Thành ủy, năm định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 sẽ tổ chức 26 hội nghị định kỳ và một số hội nghị chuyên đề nhằm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 17. Ðến nay, Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố Hà Nội đã tổ chức xong 2 hội nghị định kỳ. Dự kiến, trong tháng 1-2021, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố sẽ diễn ra nhằm thông qua các chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa 17, cho ý kiến về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội về cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội; chỉ đạo việc sửa đổi, thay thế các quy định nhằm tăng cường phân cấp, giao quyền cho các quận, huyện, thị xã trong quản lý nhà nước về hạ tầng, kinh tế - xã hội, nguồn thu, nhiệm vụ chi...

Học sinh nghỉ Tết Dương lịch nhiều nhất ba ngày

Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội vừa có thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2021. Cụ thể, các đơn vị, trường học trên địa bàn Hà Nội bố trí cho công chức, viên chức, người lao động nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 vào ngày 1-1-2021 (thứ sáu). Ðối với các đơn vị, trường học thực hiện lịch nghỉ cố định vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần thì bố trí cho công chức, viên chức, người lao động nghỉ liền ba ngày, từ ngày 1 (thứ sáu) đến hết ngày 3-1-2021 (chủ nhật). Tùy theo cấp học, học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 nhiều nhất là ba ngày.

Mở rộng diện tích trồng chuối an toàn

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phát triển các vùng sản xuất chuối hàng hóa theo hướng an toàn, VietGAP, GlobalGAP đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của Hà Nội và xuất khẩu. Theo kế hoạch, Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, sẽ phát triển diện tích trồng mới, trồng thay thế 450 ha chuối. Duy trì diện tích chuối ổn định là 3.200ha; phấn đấu xuất khẩu đạt từ 20 đến 30% sản lượng chuối hằng năm. Hà Nội sẽ cấp từ một đến hai mã số toàn cầu truy xuất nguồn gốc (OTAS) cho các vùng trồng chuối ở thành phố phục vụ xuất khẩu. Phấn đấu 60 đến 80% vùng trồng chuối ở Hà Nội đạt giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Trong giai đoạn 2021 - 2025, UBND thành phố Hà Nội dự kiến bố trí 227 tỷ đồng kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để thực hiện kế hoạch. Trong đó, ngân sách thành phố dự kiến bố trí 98,6 tỷ đồng; kinh phí của các tổ chức và cá nhân khác đối ứng hơn 178,3 tỷ đồng.

Bảo tồn các loài động vật, thực vật quý hiếm

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án "Bảo tồn, phát triển các loài động vật, thực vật hoang dã có nguồn gen quý hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội". Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện đề án, tập trung điều tra xác định thành phần các loài chim hoang dã, từ đó đưa ra các giải pháp bảo tồn, phát triển các loài chim hoang dã ở bãi giữa, bãi bồi sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội; bảo tồn, phục hồi các loài linh trưởng quý hiếm ở rừng đặc dụng Hương Sơn (huyện Mỹ Ðức); điều tra, đánh giá hiện trạng các loài thực vật, động vật đặc hữu của Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Ba Vì (huyện Ba Vì) và rừng đặc dụng Hương Sơn (huyện Mỹ Ðức). Ngân sách dành cho đề án giai đoạn 2021 - 2023 là 28 tỷ đồng.