Tin mới nhận

Tập huấn công tác tổ chức đại hội đảng các cấp

Thứ Năm, 20-02-2020, 21:16

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tập huấn về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, lãnh đạo các ban Ðảng Thành ủy Hà Nội đã báo cáo, trao đổi về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp và các vấn đề liên quan đến đại hội; công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn đề cương thẩm tra tư cách đại biểu, nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy khóa mới; công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; công tác nắm tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên; phương pháp tổng hợp ý kiến thảo luận...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, từ ngày 19-3, Thành ủy sẽ tổ chức bảy hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, đồng thời tổ chức lấy ý kiến tại đại hội 50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân. Ðồng chí yêu cầu các cấp ủy Ðảng làm tốt công tác nhân sự, bảo đảm đúng Ðiều lệ, quy chế, quy định của Ðảng, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy; đúng nguyên tắc, quy trình, vừa mở rộng, phát huy dân chủ, vừa giữ vững kỷ cương, kỷ luật.

Công nhận tám xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký phê duyệt Quyết định số 758/QÐ-UBND công nhận các xã: Ðồng Tháp, Liên Hà, Phương Ðình, Tân Hội, Tân Lập, Trung Châu (huyện Ðan Phượng); xã Kim An (huyện Thanh Oai); xã Hồng Vân (huyện Thường Tín) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2019. Tám xã trên đã được thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao từ 95 điểm trở lên, không nợ đọng xây dựng cơ bản, không có tiêu chí nào bị điểm liệt. UBND thành phố giao UBND các huyện, xã có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo quy định.

Tăng cường nâng cao văn hóa đọc

Thực hiện Ðề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động văn hóa đọc năm 2020. Thành phố sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ bảy vào tháng 4-2020; Hội Sách Hà Nội năm 2020 từ ngày 30-9 đến 4-10 tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long với chủ đề "Văn hiến Thăng Long - Hà Nội".

Về hoạt động quốc tế, Hà Nội sẽ tham gia Hội chợ sách quốc tế Frankfurt 2020 (CHLB Ðức) từ ngày 14 đến 18-10 với gian hàng sách có chủ đề "Văn hiến Thăng Long - Hà Nội". UBND thành phố giao các cơ quan liên quan nghiên cứu, chọn lọc tác phẩm văn học trong nước để chuyển ngữ, xuất bản bằng tiếng Anh, tiếng Ðức để giới thiệu tại Hội chợ sách quốc tế Frankfurt 2020.

Phê duyệt mạng lưới 29 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 761/QÐ-UBND về việc phê duyệt "Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố". Mạng lưới này bao gồm: Tám cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm công nghiệp; tám cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; 13 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung quy mô nhỏ.

Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị thực hiện và hướng dẫn UBND các huyện, thị xã triển khai Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy định; tham mưu UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn kịp thời, phù hợp thực tiễn. UBND các huyện, thị xã phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm theo đúng quy định của pháp luật.

Ðào tạo nghề cho hơn 13.000 lao động nông thôn

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố năm 2020. Kế hoạch đề ra mục tiêu đào tạo nghề cho 13.100 lao động nông thôn trong năm 2020. Trong đó nghề nông nghiệp là 8.322 người, nghề phi nông nghiệp là 4.778 người; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã; giải quyết việc làm sau học nghề, bảo đảm tỷ lệ lao động sau học nghề ít nhất đạt 80%, hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn. Danh mục nghề được đào tạo gồm 33 nghề, trong đó 17 nghề phi nông nghiệp và 16 nghề nông nghiệp. Thành phố sẽ chi 36,2 tỷ đồng để hỗ trợ công tác này.