Nêu gương của cán bộ, đảng viên phải tự giác, thường xuyên

Thứ Sáu, 03-05-2019, 00:19

Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 135-KH/TU, triển khai thực hiện Quy định số 08-QÐi/TW, ngày 25-10-2018, của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương".

Theo kế hoạch này, các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đồng thời, từng cán bộ, đảng viên phải nghiêm khắc với bản thân, kiên quyết chống 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" thông qua 82 biểu hiện cụ thể được nêu trong Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24-9-2018, của Ban Tổ chức Trung ương về "kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp". Mỗi cán bộ chủ chốt, trước hết là các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị các cấp cần có chương trình hành động cụ thể thực hiện trách nhiệm nêu gương. Việc nêu gương không chỉ tự thân cán bộ, đảng viên, mà còn trong quan hệ đối với người thân, gia đình, đối với công việc, tập trung vào các vấn đề về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên phải trở thành việc làm tự giác, thường xuyên…

Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng khá

Theo UBND thành phố Hà Nội, trong bốn tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu kinh tế của Thủ đô tiếp tục được bảo đảm, các ngành, lĩnh vực giữ đà tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 90.426 tỷ đồng, bằng 34,4% dự toán, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,56 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 3,22 triệu tỷ đồng, tăng 3,7% so với cuối năm 2018. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng mức hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ bốn tháng đầu năm đạt 885,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế có lưu trú đạt 1,67 triệu lượt, tăng 5,8% so với cùng kỳ 2018, nguồn thu từ khách du lịch ước đạt 24 nghìn tỷ đồng.

Triển khai nghiêm túc ba đợt thi tuyển công chức, viên chức

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ðức Chung giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn triển khai nghiêm túc, hiệu quả ba đợt thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã; tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn; tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội năm 2019. Các đơn vị cần tổ chức tuyên truyền, thông tin rộng rãi về cách thức, nội quy, quy trình tổ chức thi bảo đảm công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Ðồng thời, nghiên cứu, đề xuất cách làm hiệu quả nhằm giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan viên chức hợp đồng làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập, cũng như đề xuất cơ chế, chính sách trong việc xét tuyển viên chức giáo dục áp dụng chung trên toàn địa bàn.

Tổng kiểm tra PCCC tại các chung cư, nhà cao tầng

Trên địa bàn Hà Nội hiện có 1.234 công trình nhà cao tầng, trong đó có nhiều công trình không bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Từ quý II-2019, Công an TP Hà Nội sẽ tiến hành điều tra cơ bản, tổng kiểm tra công tác PCCC tại tất cả các chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn. Từ đó tổng hợp, phân loại để có biện pháp quản lý phù hợp. Ðồng thời, kiên quyết xử lý vi phạm, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động những công trình, hạng mục công trình vi phạm nghiêm trọng hoặc không khắc phục các tồn tại về PCCC đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Công an thành phố tiếp tục phối hợp Sở Kế hoạch và Ðầu tư thực hiện chủ trương không cấp phép mới các dự án xây dựng nhà chung cư, nhà cao tầng đối với các chủ đầu tư đang có công trình vi phạm quy định về PCCC. Ba tháng đầu năm nay, Công an thành phố đã kiểm tra 631 lượt công trình, phát hiện 594 công trình vi phạm các quy định về PCCC, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 41 công trình, phạt hơn 840 triệu đồng.