Tin mới nhận

Hỗ trợ để tất cả các thôn, làng có nhà văn hóa

Thứ Hai, 21-09-2020, 19:49

UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các nhà văn hóa thôn còn thiếu trên địa bàn thành phố, bảo đảm đến năm 2020, tất cả các thôn, làng có nhà văn hóa hoặc địa điểm sinh hoạt cộng đồng.

UBND thành phố yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát các thôn còn thiếu nhà văn hóa cần hỗ trợ nguồn vốn đầu tư, nhất là các thôn của các xã, huyện cần phải đầu tư để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. UBND các huyện còn thiếu nhà văn hóa chủ động liên hệ với UBND các quận để được hỗ trợ từ ngân sách quận đầu tư các nhà văn hóa thôn còn thiếu. Sở Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì, phối hợp. Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND thành phố trình HÐND thành phố tại kỳ họp gần nhất để hỗ trợ bằng nguồn vốn ngân sách thành phố đối với những nhà văn hóa thôn còn thiếu, nhưng chưa có các quận đề xuất hỗ trợ.

Giảm giá mua hàng trực tuyến cho công nhân khu chế xuất

Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội vừa ký thỏa thuận với Công ty cổ phần Liên hiệp công nhân Việt Nam cung cấp trực tuyến qua mạng in-tơ-nét các hàng hóa tiêu dùng trong diện bình ổn giá cho các đoàn viên công đoàn, công nhân lao động thuộc các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, với mức giảm từ 5 đến 15% so với giá thị trường. Hàng hóa được giao linh hoạt tại nơi làm việc, nơi ở của công nhân, tạo thuận lợi nhất cho người lao động. Ngoài mua sắm, các công nhân được hỗ trợ tư vấn các kiến thức về nội trợ, pháp luật, sức khỏe sinh sản, hôn nhân gia đình… Thỏa thuận nêu trên có hiệu lực một năm, bắt đầu từ tháng 9-2020.

Bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm đều được thụ lý

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND (ngày 17-9-2020) về việc thực hiện Quyết định số 634/QÐ-TTg ngày 13-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Theo kế hoạch này, UBND thành phố đặt mục tiêu bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đều được thụ lý; 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải được thụ lý điều tra, xác minh; tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt hơn 75%; các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 90% tổng số vụ án khởi tố. Ðồng thời, nâng tỷ lệ thu hồi, kê biên, phong tỏa tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng đạt hơn 60%; bảo đảm 100% các vụ việc khi thanh tra phát hiện có dấu hiệu tội phạm đều được chuyển ngay các tài liệu cần thiết đến cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền...