Hà Nội lên kế hoạch khắc phục 17 vấn đề còn hạn chế, yếu kém

Thứ Tư, 20-01-2021, 18:09
Khu tập thể Văn Chương (Hà Nội) sau hơn 50 năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được cải tạo. Ảnh: Vũ Duy Linh.

Ngày 20-1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Công văn số 221/UBND-TKBT về kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4. 

Văn bản nêu rõ, năm 2020, thành phố đã đạt được những mục tiêu tổng quát, mục tiêu kép với các kết quả quan trọng, toàn diện, trong đó nhiều chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu đã được hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, với tinh thần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã chỉ ra 17 vấn đề còn hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục, đổi mới mạnh mẽ trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Đáng chú ý là kinh tế duy trì tăng trưởng, nhưng đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, do tác động của dịch Covid-19. Công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước chưa đáp ứng tiến độ đề ra. Các chỉ số PAPI, SIPAS có thứ hạng thấp so với nhiều tỉnh/thành phố khác và chậm được cải thiện. Thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công chậm cả ở cấp thành phố và cấp quận, huyện. Việc cải tạo, xây dựng mới chung cư cũ còn gặp nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ về cơ chế chính sách đặc thù. Tình trạng quá tải giao thông trên các tuyến đường vành đai, ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra.  Tiến độ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường còn chậm. Một số hạn chế trong công tác PCCC chưa được giải quyết triệt để…

Nhằm khẩn trương khắc phục các hạn chế, yếu kém nêu trên, giải quyết căn bản những vấn đề dân sinh bức xúc, UBND thành phố giao giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã: căn cứ tình hình thực tiễn của từng ngành, lĩnh vực, địa phương để tập trung kiểm điểm, đánh giá làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, làm rõ nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, đồng thời, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch cụ thể để khắc phục hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố. Dự thảo từng Kế hoạch trình UBND thành phố trước ngày 20-2-2021.

Chủ tịch UBND thành phố phân công các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố, theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo, đôn đốc, rà soát dự thảo các kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế, đảm bảo cụ thể, hiệu quả, khả thi. Văn phòng UBND thành phố theo dõi, đôn đốc, rà soát, tổng hợp trước ngày 28-2-2021, báo cáo Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách lĩnh vực xem xét, có ý kiến thống nhất đối với từng dự thảo kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế thuộc ngành, lĩnh vực trước khi trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt.

VIỆT ANH