Thu hồi các dự án vốn ngoài ngân sách "ôm đất"

Thứ Năm, 01-11-2018, 21:10
Dự án Nam Ðàn Plaza trên đường Phạm Hùng chậm triển khai đã nhiều năm. Ảnh: VIỆT LINH

Thành phố Hà Nội đang tập trung kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Ðất đai trên địa bàn nhằm khắc phục tình trạng đất để hoang hóa, gây lãng phí tài nguyên.

Tình trạng chủ đầu tư các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch, thậm chí "ôm đất" chậm triển khai, bỏ hoang đất lãng phí, khiến dư luận rất bức xúc. Tại nhiều cuộc tiếp xúc giữa đại biểu Hội đồng nhân dân (HÐND) thành phố với các cử tri, vấn đề này thường xuyên được các cử tri đề cập. Mới đây, HÐND thành phố Hà Nội đã thực hiện giám sát chuyên đề về vấn đề này tại tám sở, ngành, 30 quận, huyện, thị xã và khẳng định, bên cạnh những kết quả đạt được, còn tình trạng nhiều dự án sử dụng đất sai mục đích, chậm đưa đất vào sử dụng, chậm triển khai, để hoang hóa, ảnh hưởng đến sản xuất, cuộc sống của người dân. Những hạn chế này cần được Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã làm rõ, đồng thời tìm ra giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Trước yêu cầu này, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng tập trung rà soát, kiểm tra và đưa ra những biện pháp xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với các dự án vi phạm pháp luật về đất đai. Theo kết quả rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tổng số dự án chậm triển khai, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn lên tới hơn 380 dự án. Trong đó, những địa bàn có nhiều dự án vi phạm nhất gồm: huyện Hoài Ðức có 51 dự án; huyện Mê Linh có 50 dự án; quận Nam Từ Liêm có 48 dự án...

Sở Kế hoạch và Ðầu tư Hà Nội cũng đã rà soát 39 dự án có vi phạm nghiêm trọng và phân loại thành bốn nhóm. Nhóm một gồm 16 dự án chủ đầu tư đã chấm dứt hoạt động theo quy định của Luật Ðầu tư. Nhóm hai gồm bốn dự án UBND thành phố đã chấm dứt hoạt động đối với nhà đầu tư cũ để chuyển giao cho các nhà đầu tư mới. Nhóm ba gồm 14 dự án chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động, trong đó chín dự án UBND thành phố đã có chủ trương dừng triển khai, một dự án đang trình UBND thành phố thủ tục chấm dứt hoạt động và bốn dự án không có khả năng triển khai. Nhóm bốn gồm năm dự án đang rà soát. Cùng với việc phân loại 39 dự án, Sở Kế hoạch và Ðầu tư cũng công khai danh sách các dự án chậm triển khai, đã và đang thực hiện thủ tục chấm dứt thực hiện dự án theo quy định.

Mới đây, thực hiện kết luận của Thường trực HÐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ðức Chung đã ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Ðất đai trên địa bàn thành phố. UBND thành phố yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của UBND các quận, huyện, thị xã, của các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Ðầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính, Cục Thuế và các ngành liên quan trong công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung và trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các dự án có sử dụng đất chậm triển khai. Qua đó, thống kê, xác định chính xác các dự án có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Ðất đai để phân loại, có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Ðôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất, sớm đưa đất vào sử dụng đúng mục đích, đúng quy hoạch, bảo đảm hiệu quả. Thực hiện nghiêm việc thu hồi đất, chấm dứt thực hiện dự án tại các dự án không triển khai, để hoang hóa lâu ngày, chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện dự án, vi phạm các quy định của Luật Ðất đai để lập phương án sử dụng theo quy hoạch, quy định.

Thông qua việc thực hiện kế hoạch để xem xét, đề xuất và có biện pháp khắc phục những bất cập về cơ chế, chính sách trong công tác quản lý sử dụng đất đai không còn phù hợp với thực tiễn; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối với các cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước về đất đai, các tổ chức, cá nhân sử dụng đất thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách.

Lãnh đạo thành phố chỉ đạo, trước mắt, Sở Kế hoạch và Ðầu tư tập trung kiểm tra, rà soát hơn 380 dự án chậm triển khai trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã. Ðối với các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng chưa thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất mà quá thời hạn triển khai dự án thì căn cứ quy định của Luật Ðầu tư để xem xét, đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với những dự án đã thực hiện thu hồi đất, giao đất, nhưng chậm triển khai. Không xem xét, đề xuất điều chỉnh dự án, gia hạn thời gian thực hiện dự án đối với các dự án chậm triển khai, chủ đầu tư vi phạm các quy định của Luật Ðất đai. Tăng cường kiểm tra, rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất của các chủ đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn, xử lý nghiêm các chủ đầu tư chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất…

UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường việc giám sát, đôn đốc, phối hợp trong việc triển khai thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm quy định của Luật Ðất đai của chủ đầu tư theo thẩm quyền, quy định của pháp luật.

Với những việc làm kiên quyết và đồng bộ trên đây, hy vọng trong thời gian sớm nhất, các dự án chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố sẽ bị xử lý, khắc phục tình trạng lãng phí tài nguyên, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

NGỌC THANH