Tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng thành phố thông minh

Thứ Hai, 24-09-2018, 22:42
Các nhóm khởi nghiệp làm việc tại Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội. Ảnh: DIỆU LINH

Trong quá trình hiện đại hóa nền hành chính, từng bước xây dựng mô hình thành phố thông minh và chính quyền điện tử, lĩnh vực bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin (CNTT) đóng vai trò rất quan trọng. Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, xây dựng hạ tầng thông tin văn minh, từng bước ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực của đời sống, phối hợp xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu.

Để xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, thời gian qua, Sở đã bám sát Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước của thành phố giai đoạn
2016 - 2020, tích cực tham mưu đẩy mạnh triển khai ứng dụng và phát triển CNTT, xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh. Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT của Hà Nội, Sở đã tiến hành rà soát, trình UBND thành phố ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo hướng tập trung, đồng bộ và thống nhất trên một hệ thống. Ðến nay, trên toàn thành phố đã có 386 dịch vụ công mức độ 3 và 170 dịch vụ công mức độ 4. Sở đang triển khai thử nghiệm hệ thống "một cửa" điện tử dùng chung ba cấp của thành phố, kết nối các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại một số sở, quận, huyện. Không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành của các cơ quan ban ngành còn giúp hoạt động minh bạch, nhanh chóng hơn. Việc liên thông giữa các cơ quan, chia sẻ dữ liệu dùng chung cũng được cải thiện hơn so với trước. Theo kết quả xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT (ICT index) năm 2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT và TT) và Hội Tin học Việt Nam công bố, Hà Nội xếp thứ ba cả nước.

Công tác quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp CNTT có những bước chuyển biến tích cực. Hiện, Hà Nội có bốn khu CNTT tập trung. Ngoài khu CNTT tập trung Cầu Giấy đang hoạt động ổn định, ba khu CNTT tập trung đang triển khai xây dựng và thực hiện các thủ tục triển khai đầu tư dự án gồm: Khu Công viên phần mềm thành phố Hà Nội; Khu Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội và Khu Công viên CNTT Hà Nội. Ngoài ra, Sở đã khai trương và vận hành hiệu quả Vườn ươm Doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội. Sau một năm đi vào hoạt động đã hoàn thành chu kỳ ươm tạo và trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho 10 dự án, ý tưởng khởi nghiệp khóa 1; tiếp nhận 11 dự án, ý tưởng khởi nghiệp khóa 2, tiếp tục khuyến khích ý tưởng sáng tạo và nâng cao giá trị kinh tế cho hệ sinh thái.

Ðể xây dựng, phát triển hạ tầng bưu chính - viễn thông trên địa bàn thành phố ngày càng hiện đại, an toàn, dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ dịch vụ rộng và đẩy mạnh phát triển mạng thông tin di động thế hệ thứ 4 (4G), Sở TT và TT đang tích cực triển khai Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ðồng thời, triển khai lắp đặt các trạm BTS thân thiện với môi trường kết hợp điểm thông tin đa năng tại các quận nội thành; chủ động triển khai sóng truy cập điểm phát in-tơ-nét miễn phí tại các điểm công cộng. Bên cạnh đó, Sở cũng tích cực tham mưu thành phố trong công tác xây dựng, quản lý các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị dùng chung trên địa bàn, từng bước hiện đại hóa hạ tầng thành phố.

Tuy nhiên, dù tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn Hà Nội cao hơn so với cả nước, nhưng phần lớn người dân khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến vẫn phải đến bộ phận một cửa và cần sự hỗ trợ sử dụng của cán bộ, công chức. Tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ này tại nhà chưa cao. Chất lượng, trình độ đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực CNTT, viễn thông còn chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ hội nhập.

Tại cuộc làm việc với Sở TT và TT, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nêu rõ, Sở TT và TT có chức năng quản lý nhà nước rộng, phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao. Công tác ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội đổi mới của thành phố. Do đó, Sở cần tập trung nâng cao số lượng, chất lượng triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Ðồng chí nhấn mạnh: "Các đồng chí phải xuống kiểm tra tận cơ sở, tận các hộ dân để đánh giá mức độ sử dụng các dịch vụ công đã đầu tư như thế nào, từ đó có giải pháp phát huy hiệu quả hạ tầng CNTT". Riêng với nhiệm vụ xây dựng Ðề án thành phố thông minh, Bí thư Thành ủy lưu ý: Sở cần triển khai xây dựng hạ tầng thông tin văn minh, từng bước ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực như giáo dục, y tế..., mục tiêu là phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, giảm phiền hà. Ðồng thời, phải nâng chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT, không chỉ cán bộ, công chức mà chính người dân cũng phải sẵn sàng ứng dụng CNTT. Sở phải phát huy vai trò tham mưu, phối hợp trong xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, bởi nếu không xây dựng cơ sở dữ liệu của từng ngành, từng đơn vị, thì không có dữ liệu chung của thành phố và cũng không chia sẻ được thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh. Trong quá trình tham mưu, triển khai ứng dụng CNTT, Sở phải thường xuyên so sánh, đối chiếu với các thành phố, các quốc gia khác, từ đó có định hướng đầu tư, tránh lãng phí các nguồn lực.

NGUYÊN TRANG