Tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực còn hạn chế

Thứ Hai, 14-01-2019, 22:06
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội trao Bằng khen của Thành ủy tặng các cá nhân xuất sắc. Ảnh: BÁ HOẠT

Vừa chủ động phòng ngừa, vừa quyết liệt xử lý, đồng thời tăng cường trách nhiệm cán bộ kiểm tra là những giải pháp hiệu quả được nhiều Ủy ban Kiểm tra (UBKT) trực thuộc các cấp ủy của Đảng bộ Hà Nội thực hiện hiệu quả trong năm 2018. Công tác này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thời gian tới.

Kiểm tra, xử lý ngay khi có dấu hiệu vi phạm

Tại UBKT Quận ủy Long Biên, mỗi cán bộ, chuyên viên được phân công theo dõi từ tám đến 20 tổ chức cơ sở đảng để trực tiếp, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình phục vụ cho việc phát hiện dấu hiệu vi phạm; tham gia các đoàn công tác của cấp ủy cấp mình khi tiến hành kiểm tra, giám sát tại đơn vị được phân công; đồng thời chịu trách nhiệm một phần đối với địa bàn được phân công về các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát. Để nâng cao hiệu quả, hàng tháng, tại các cuộc họp đánh giá cán bộ, công chức, UBKT Quận ủy yêu cầu từng cán bộ được phân công tự kiểm điểm, đánh giá kết quả theo dõi cơ sở và lấy đó là một trong những căn cứ đánh giá cán bộ, công chức. Định kỳ một năm hai lần, đơn vị tiến hành thảo luận chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện, bàn giải pháp nâng cao hiệu quả theo dõi cơ sở và xác định rõ trách nhiệm cho cán bộ nắm địa bàn. Nhờ đó, các nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát của quận Long Biên, thời gian qua đều được thực hiện một cách chủ động.

Năm 2018, Quận ủy Ba Đình lựa chọn những lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đô thị, trật tự xây dựng để tập trung kiểm tra, giám sát. Quận ủy Bắc Từ Liêm cùng với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên, đã đẩy mạnh kiểm tra khi tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Trong năm 2018, UBKT Quận ủy đã tiến hành kiểm tra hai tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, đã kiểm điểm trách nhiệm một đảng ủy và kiểm điểm rút kinh nghiệm một chi bộ; kỷ luật đảng 21 đồng chí, trong đó khiển trách 17 đồng chí, cảnh cáo hai đồng chí và khai trừ hai đồng chí. Những hình thức kỷ luật nghiêm khắc này không chỉ bảo đảm sự nghiêm minh, mà còn giúp cho Đảng bộ quận vững mạnh hơn.

Theo Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội Đỗ Bá Ly, năm 2018, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và UBKT Thành ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo để tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra. Số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tăng cao, nhất là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT Thành ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bảy tổ chức đảng và 31 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra việc thi hành kỷ luật của 566 tổ chức đảng cấp dưới. Cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 1.114 đảng viên và 18 tổ chức đảng. Kết quả đã giúp tổ chức đảng được kiểm tra ổn định tình hình, góp phần nâng cao uy tín của Đảng, vai trò, trách nhiệm của công tác kiểm tra Đảng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.

Thực hiện ba cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hoàng Trọng Quyết cho biết, năm 2019, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức hai cuộc kiểm tra, một cuộc giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chương trình công tác toàn khóa. Về kiểm tra, giám sát thường xuyên, Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực chuyên môn và địa bàn phụ trách để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo; nắm bắt tình hình công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17; tập trung vào tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phức tạp của cơ sở; chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, địa bàn còn hạn chế, yếu kém, như: Công tác quản lý và sử dụng đất công, đất nông nghiệp, quản lý trật tự xây dựng, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cán bộ, quản lý tài chính, kinh tế…

Tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 do Thành ủy Hà Nội tổ chức vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, UBKT Thành ủy và UBKT các cấp thành phố cần tập trung triển khai toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, trong đó cần chú trọng quyết liệt thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, những nơi mất đoàn kết nội bộ, những nơi có biểu hiện phát sinh điểm "nóng” về an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đối với những tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, phải được xử lý nghiêm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phát huy mạnh mẽ tinh thần chỉ đạo của T.Ư đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng là “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, UBKT Thành ủy phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy chủ động, kịp thời nắm tình hình cơ sở, nơi nào có vấn đề phức tạp về nhân sự chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, kịp thời kiểm tra làm rõ báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy để chỉ đạo giải quyết.

KHẢI LÂM