Tập trung chất vấn về những vấn đề cử tri quan tâm

Thứ Năm, 28-06-2018, 21:19

Kỳ họp thứ sáu, HĐND thành phố Hà Nội ( khóa 15) nhiệm kỳ 2016 - 2021 kéo dài hai ngày rưỡi (từ chiều 4 đến 6-7).

Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình về nhiều lĩnh vực công tác thực hiện trong sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2018. Dự kiến kỳ họp sẽ xem xét thông qua ba nghị quyết thường kỳ, bảy nghị quyết chuyên đề. Trong đó có các nghị quyết được cử tri quan tâm như: Quy định mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường cho người dân chung quanh các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn; mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và ban công tác mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; quy định cơ chế hỗ trợ từ ngân sách địa phương thực hiện Đề án chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn.

Đáng chú ý, trong hai ngày làm việc chính thức, kỳ họp sẽ dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn, được truyền hình trực tiếp trên Đài PTTH Hà Nội và Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam. Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Hoài Nam cho biết: Kỳ họp sẽ lựa chọn từ hai đến ba nhóm vấn đề để tiến hành chất vấn, được lựa chọn trên cơ sở các câu hỏi chất vấn của đại biểu, thành viên các Ban HĐND thành phố, tổng hợp kiến nghị của cử tri, qua các cuộc giám sát của các ban về một số vấn đề nóng, được cử tri quan tâm như :công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư; các dự án sử dụng đất chậm triển khai, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tình trạng an ninh nông thôn…

PV