Sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường

Tạo thuận lợi tối đa cho người dân

Thứ Năm, 05-03-2020, 21:40
Công chức bộ phận một cửa UBND phường Nguyễn Du (mới) hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính.

Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập các đảng bộ phường và ra mắt các đơn vị hành chính phường Nguyễn Du, phường Phạm Ðình Hổ, thực hiện Nghị quyết 895/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11-2-2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Hà Nội.

Tinh gọn bộ máy

Ðây là dấu mốc quan trọng trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy của quận Hai Bà Trưng, nhằm thực hiện các nghị quyết của T.Ư, kế hoạch của thành phố về sắp xếp đơn vị hành chính (ÐVHC) cấp xã, phường trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2021. Từ tháng 10-2019, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành kế hoạch sắp xếp ÐVHC cấp phường giai đoạn 2019 - 2021, ngày 21-2-2020 ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết 895/NQ-UBTVQH14. Theo Nghị quyết này, nhập toàn bộ 0,14 km2 diện tích tự nhiên, 4.489 người của phường Bùi Thị Xuân và 0,01 km2 diện tích tự nhiên, 642 người của phường Ngô Thì Nhậm (từ số nhà 52 đến 214 phố Huế) vào phường Nguyễn Du. Sau khi sáp nhập, phường Nguyễn Du (mới) có diện tích 0,52 km2, số dân 11.399 người. Ðồng thời, nhập toàn bộ 0,18 km2 diện tích tự nhiên, 5.526 người phường Ngô Thì Nhậm sau điều chỉnh địa giới ÐVHC vào phường Phạm Ðình Hổ. Sau khi sáp nhập, phường Phạm Ðình Hổ (mới) có diện tích 0,48 km2, số dân 12.611 người. Sau sắp xếp, quận Hai Bà Trưng còn 18 phường.

Ngày 1-3-2020, Ban Chấp hành Ðảng bộ quận quyết định thành lập Ðảng bộ phường Nguyễn Du và Ðảng bộ phường Phạm Ðình Hổ trực thuộc Quận ủy. Ðảng bộ phường Nguyễn Du gồm 15 chi bộ và 744 đảng viên, trên cơ sở hợp nhất các Ðảng bộ phường Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân và Chi bộ 1 - Ðảng bộ phường Ngô Thì Nhậm; đồng thời chỉ định đồng chí Trần Thị Tuyết Lan là Bí thư Ðảng ủy phường. Ðảng bộ phường Phạm Ðình Hổ gồm 23 chi bộ và 827 đảng viên, trên cơ sở hợp nhất các Ðảng bộ phường Phạm Ðình Hổ, phường Ngô Thì Nhậm (trừ Chi bộ 1 đã chuyển sang Ðảng bộ phường Nguyễn Du); chỉ định đồng chí Lê Việt Hùng là Bí thư Ðảng ủy phường.

Cùng với đó, phường Nguyễn Du mới có 10 tổ dân phố (gồm năm tổ của phường Nguyễn Du cũ, bốn tổ phường Bùi Thị Xuân, một tổ phường Ngô Thì Nhậm); ÐVHC phường Phạm Ðình Hổ mới có 13 tổ dân phố (gồm tám tổ của phường Phạm Ðình Hổ cũ, năm tổ của phường Ngô Thì Nhậm). Theo các quyết định của HÐND, UBND quận ban hành ngày 1-3-2020 phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh HÐND, UBND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại phường Nguyễn Du, bà Trần Thị Tuyết Lan giữ chức Chủ tịch HÐND phường, ông Dương Minh Ðức giữ chức Chủ tịch UBND phường; tại phường Phạm Ðình Hổ, ông Lê Việt Hùng giữ chức Chủ tịch HÐND phường, bà Nguyễn Minh Hương giữ chức Chủ tịch UBND phường.

Chuyển đổi giấy tờ thuận lợi, không mất phí

Theo Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, Vũ Ðại Phong, việc sắp xếp ÐVHC cấp phường nhằm triển khai nghiêm túc nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, góp phần tinh gọn nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy, phù hợp xu thế phát triển của quận và khả năng quản lý của chính quyền cơ sở. Lãnh đạo quận đã quán triệt đến mọi phường, đơn vị liên quan, quá trình này phải bảo đảm chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất, không để thất thoát tài sản nhà nước, tạo mọi thuận lợi để ÐVHC phường mới hoạt động ổn định, nâng cao đời sống và không ảnh hưởng nhiều đến giao dịch hành chính của người dân; vừa giải quyết chế độ hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức, vừa có lộ trình bố trí đúng số lượng.

Quận Hai Bà Trưng đã huy động cả hệ thống trong một thời gian ngắn gấp rút triển khai khối lượng công việc lớn được giao, gắn với việc sáp nhập các tổ dân phố tại 20 phường theo Nghị quyết HÐND thành phố, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong đó, có nhiều hình thức tuyên truyền đến từng hộ dân; tổ chức phổ biến Nghị quyết của Quốc hội, kế hoạch triển khai thực hiện của quận và trên hệ thống thông tin cơ sở, Cổng thông tin điện tử quận… để người dân biết, thực hiện; nhanh chóng chuẩn bị trụ sở, thiết bị để hệ thống chính trị ÐVHC mới sớm ổn định làm việc. Với đội ngũ công chức, người hoạt động không chuyên trách phường sau hợp nhất ÐVHC, UBND quận bố trí vào các chức danh công chức phường của ÐVHC mới hoặc vào vị trí công chức các phường khác trong quận; tiếp nhận vào vị trí công chức hành chính, viên chức đơn vị sự nghiệp cấp quận nếu đủ điều kiện; đồng thời quan tâm giải quyết chính sách, bảo hiểm xã hội theo quy định.

Lãnh đạo quận đã yêu cầu các phòng chức năng, phường liên quan chú trọng hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan do thay đổi địa giới ÐVHC. Việc chuyển đổi phải được chuẩn bị trước và thực hiện ngay sau ngày 1-3, công khai trên Cổng thông tin điện tử, trụ sở quận, phường, thông báo đến các tổ dân phố và tạo thuận lợi nhất cho người dân khi thực hiện; không thu các loại lệ phí khi chuyển đổi giấy tờ liên quan việc sắp xếp ÐVHC. Trường hợp chưa chuyển đổi, giấy tờ đã được cơ quan thẩm quyền cấp trước đây theo ÐVHC cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định thì vẫn được sử dụng.

Anh Trần Anh Tuấn ở 172 phố Bà Triệu, phường Nguyễn Du, chia sẻ: "Từ năm ngoái, chúng tôi đã được tuyên truyền về chủ trương sáp nhập phường; nay được hiện thực hóa là rất tốt, giúp tinh giản bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong lúc chuyển giao giữa phường cũ và phường mới, việc thực hiện thủ tục giấy tờ liên quan sẽ được chính quyền hướng dẫn cụ thể và tạo thuận tiện cao nhất cho người dân".

Bài và ảnh: Lan Hạ