Tạo môi trường cho doanh nghiệp phát triển để ổn định nguồn thu ngân sách

Thứ Sáu, 08-01-2021, 14:51
Người dân nộp thuế tại Chi cục Thuế quận Ba Đình (Cục Thuế Hà Nội).

Năm 2020, TP Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách, đạt 286.561 tỷ đồng, bằng 102,8% dự toán trung ương giao, đóng góp đáng kể vào ngân sách quốc gia. Có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành chức năng và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngay từ đầu năm 2020, thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Trong đó, thành phố đã ban hành kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, hợp tác công - tư trong nhiều lĩnh vực. Thành phố đã hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai dự án và giải quyết, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, những tác động của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp của Thủ đô nói riêng. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã phải tạm dừng hoạt động. Vì thế, công tác thu ngân sách gặp nhiều khó khăn. Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn chia sẻ, qua đánh giá của Cục Thuế Hà Nội có thời điểm dự báo hụt thu ngân sách rất lớn.

Trước tình hình này, thành phố đã xây dựng, cập nhật thường xuyên kịch bản thu, chi ngân sách tương ứng với thực tế, cũng như những dự đoán về diễn biến đại dịch Covid-19 làm cơ sở xây dựng kịch bản khai thác tăng thu, điều hành chi ngân sách để bảo đảm cân đối ngân sách. Thành phố đã tiếp nhận, xử lý hơn 39 nghìn giấy đề nghị, giảm thuế, gia hạn nộp thuế. Ngành thuế đã giải quyết giảm, gia hạn tiền thuế, phí, tiền thuê đất đúng đối tượng, đúng quy định gần 25.557 tỷ đồng để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tác động của dịch bệnh với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp.

Thành phố đã đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế. Tính đến thời điểm hiện nay, khai thuế điện tử đạt hơn 99%; nộp thuế điện tử hơn 98%; hoàn thuế điện tử 100% đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và dự án đầu tư; triển khai hóa đơn điện tử đạt tỷ lệ 99,52% số doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn.

Thành phố đã thành lập Tổ công tác đôn đốc thu ngân sách do lãnh đạo thành phố làm tổ trưởng triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý thu, hỗ trợ doanh nghiệp, đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng. Đồng thời, thành phố chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan trên địa bàn phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành của thành phố thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý thu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, chuyển giá, gian lận thuế để khai thác tăng nguồn thu.

Kết quả, ngành thuế Hà Nội đã hoàn thành 107% kế hoạch được giao, đã thực hiện 20.486 cuộc thanh, kiểm tra, truy thu hơn 2.530 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước (NSNN); đôn đốc thu và cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế khá hiệu quả, đã khoanh nợ hơn 7.200 tỷ đồng; thu, điều chỉnh gần 8.300 tỷ đồng nợ, đạt 100% chỉ tiêu giao thu nợ và bảo đảm số nợ có khả năng thu ở mức dưới 5% tổng thu ngan sách nhà nước.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục rà soát, cơ cấu chi ngân sách; thực hiện quản lý, điều hành chi ngân sách theo nguyên tắc: chặt chẽ, linh hoạt, bảo đảm cân đối ngân sách; cơ cấu lại các khoản chi NSNN theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn cho đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, thành phố đã nghiêm túc thực hiện tiết kiệm, cắt giảm dự toán chi thường xuyên theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ, ngân sách các cấp cắt giảm 3.600 tỷ đồng. Đồng thời, bố trí kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ. Đến nay, đã bố trí 730,4 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị quyết số 37/NQ-CP; 476,3 tỷ đồng hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ.

Năm 2020, Hà Nội đạt 286.561 tỷ đồng, đạt 102,8% dự toán. Trong đó thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) là 265.762 tỷ đồng, đạt 102,9% dự toán, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 18.710 tỷ đồng, đạt 101,7% dự toán. Việc hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách của Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đóng góp lớn vào ngân sách trung ương.

Năm 2021, Hà Nội đặt mục tiêu tổng thu ngân sách phải cao hơn hoặc tối thiểu bằng năm 2020. Trong bối cảnh tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, để đạt hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, cạnh tranh bình đẳng nhằm thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc. Đồng thời, điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đúng quy định, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững cân đối ngân sách thành phố.

HẢI CHI. ẢNH: NGUYỄN QUANG