Tăng cường tuyên truyền, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch

Thứ Năm, 06-06-2019, 21:50

Thời gian qua, Chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội khóa 15 với trọng tâm là xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng, tạo sự chuyển biến bước đầu trong đời sống văn hóa, tinh thần người dân Thủ đô.

Nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã được các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện một cách phong phú, đa dạng bằng nhiều cách làm cụ thể. Các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đến từng khu dân cư. Cùng với đó, thành phố ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố, Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Đến nay, các cơ quan, đơn vị và các địa phương đã triển khai các quy tắc, bước đầu có hiệu ứng tốt.

Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa thật sự rõ rệt, chưa tạo được thay đổi lớn trong xã hội; vẫn còn có những hành vi, ứng xử phản cảm gây bức xúc dư luận. Do vậy, để đạt được hiệu quả cao, việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cần gắn với những mục tiêu phù hợp điều kiện thực tế và đặc thù riêng của Hà Nội.

Nhằm mục tiêu tuyên truyền sâu rộng Chương trình số 04, xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh, mới đây Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chính thức ra mắt trang web "Hanoidep.vn". Trang web giới thiệu những nét đẹp, tinh hoa của Hà Nội, đồng thời phê phán những mặt chưa đẹp, những hạn chế, bất cập làm ảnh hưởng đến đời sống văn hóa, cảnh quan đô thị Hà Nội. Tiêu biểu như các chuyên mục: "Tiêu điểm Hà Nội" phản ánh những nét đặc sắc, tạo nên diện mạo Hà Nội xưa và nay; "Người Hà Nội" giới thiệu những câu chuyện hay, xúc động về văn hóa ứng xử của người Hà Nội; "Trải nghiệm Hà Nội" quảng bá các hoạt động du lịch, tham quan trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực...; "Hà Nội đẹp, chưa đẹp" nêu những hiện tượng, việc làm tác động thiếu tích cực tới công cuộc xây dựng nếp sống văn hóa, người

Hà Nội văn minh, thanh lịch. Bên cạnh năm chuyên mục chính, trang web "Hanoidep.vn" sẽ tiếp tục xây dựng nội dung "Hà Nội -

Thăng Long, theo dòng thời gian", giúp bạn đọc tìm hiểu sâu rộng về đời sống, văn hóa và con người Thăng Long - Hà Nội theo dòng chảy của lịch sử từ kinh đô Thăng Long tới Thủ đô Hà Nội. Ngoài ra, còn có một số chuyên mục thiết kế mở, tạo điều kiện cho bạn đọc tương tác với trang, đóng góp ý kiến xây dựng văn hóa con người Hà Nội một cách sinh động, hiệu quả.

Việc đưa trang web "Hanoidep.vn" vào hoạt động tạo thêm kênh tuyên truyền phong phú, đa dạng, góp phần quảng bá, lan tỏa hơn những hình ảnh đẹp của người Hà Nội. Để làm được điều đó, ngoài việc thiết kế giao diện bắt mắt, hiện đại, trang web cần có nhiều nội dung sinh động từ thực tiễn mới hấp dẫn được nhiều bạn đọc tham gia, tương tác, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội.

Khải Hưng