Tăng cường rà soát các thủ tục hành chính

Thứ Sáu, 18-01-2019, 00:35

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND, triển khai kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, trong quý II và III, thành phố sẽ kiểm tra tại các huyện: Chương Mỹ, Sóc Sơn, Quốc Oai, Thanh Oai, Thạch Thất, Thường Tín, thị xã Sơn Tây, các quận: Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai, Sở Y tế và Sở Văn hóa - Thể thao. Trong quý III và IV, sẽ kiểm tra tại một số chi nhánh thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội. Nội dung kiểm tra gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành về hoạt động kiểm soát TTHC; việc ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019 (tính đến thời điểm kiểm tra); bảo đảm các điều kiện cho công tác kiểm soát TTHC; việc bố trí cán bộ; công tác tập huấn cho cán bộ đầu mối và công chức có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC; việc thực hiện chế độ tài chính và bố trí trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm soát TTHC...

Bên cạnh đó, thực hiện rà soát, công khai TTHC tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC; thực hiện giải quyết TTHC tại đơn vị; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; công tác rà soát, đánh giá TTHC năm 2019 theo kế hoạch của thành phố; việc đánh giá tác động dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC (đối với sở, ngành có xây dựng TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thành phố); việc trình Chủ tịch UBND thành phố công bố TTHC theo quy định; công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC; công tác cải cách TTHC và việc tuân thủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị.

UBND thành phố yêu cầu công tác kiểm tra phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị được kiểm tra. Kết luận kiểm tra được thông báo tới cơ quan, đơn vị được kiểm tra và tổng hợp báo cáo UBND thành phố.