Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội

Thứ Hai, 09-03-2020, 21:35

Những ngày này, bên cạnh việc tập trung cao độ để phòng, chống dịch Covid-19, Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, ngành thực hiện tốt Kế hoạch số 167-KH/TU ngày 19-11-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố.

Trong đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô; thực hiện các công trình, sản phẩm, phần việc, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố và đại hội đảng bộ các cấp. Tập trung tổ chức thực hiện tốt các chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố bảo đảm chất lượng, tiến độ, trong đó có các hoạt động trọng tâm: Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố; hội thảo khoa học về vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thành phố trong 90 năm qua; gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; phim phóng sự về 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội; triển lãm ảnh chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố; chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm Đảng bộ thành phố.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Hà Nội; khơi dậy niềm tự hào, củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, với chế độ, quyết tâm xây dựng Đảng bộ thành phố vững mạnh; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin, sinh hoạt chuyên đề, trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan từ nội thành đến ngoại thành.

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng ngày 16-3 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Mễ Trì, Hà Nội). Lễ kỷ niệm nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào qua 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ thành phố Hà Nội; vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân Thủ đô đối với Đảng. Khẳng định ý nghĩa lịch sử của Ngày thành lập Đảng bộ thành phố, dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Thủ đô Hà Nội; những kết quả đạt được của Đảng bộ Hà Nội trong 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; động viên toàn Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

PV