Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống

Thứ Hai, 26-10-2020, 21:30
Quận Ba Ðình phấn đấu đến năm 2025 nằm trong nhóm dẫn đầu thành phố về giáo dục - đào tạo. Trong ảnh: Giờ học của học sinh Trường tiểu học Ngọc Hà. Ảnh: THU TRANG

Sau thành công của đại hội đảng bộ các cấp, cấp ủy, chính quyền các cấp của TP Hà Nội đang khẩn trương bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết, bằng cách bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội ở cấp mình.

Tại phường Ðức Thắng (quận Bắc Từ Liêm), Ðảng bộ phường đã xác định các giải pháp đột phá trong thời gian tới đều hướng đến việc tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Bí thư Ðảng ủy phường Ðức Thắng, Nguyễn Thị Kim Dung cho biết: "Ðể góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quận Bắc Từ Liêm là đô thị phát triển của Thủ đô Hà Nội, Ðảng ủy phường sẽ tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân từ bên ngoài đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ tại địa phương. Cùng với đó là thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thị trường, khớp nối hạ tầng giao thông, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ...".

Ðể sớm hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ quận, Ban Chấp hành Ðảng bộ quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khẩn trương bổ sung hoàn chỉnh, ban hành Nghị quyết đại hội, thông qua Chương trình hành động và xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Ðảng bộ; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Từng đồng chí trong Ban Chấp hành Ðảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy được phân công phụ trách các lĩnh vực, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết, quận tập trung thực hiện có hiệu quả khâu đột phá thứ nhất của Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ quận đề ra. Ðó là huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông khung và khớp nối đồng bộ giữa hạ tầng đô thị với hạ tầng các khu dân cư; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền đô thị nhằm tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức và công dân.

Trong khi đó, Bí thư Quận ủy Tây Hồ, Ðỗ Anh Tuấn cho biết, Ðảng bộ quận đã đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết theo hướng thực chất, thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình của cơ quan, đơn vị, tránh hình thức, qua loa, chiếu lệ; coi trọng việc thảo luận, bàn giải pháp thực hiện. Trong đó, đề cao vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi tổ chức quán triệt nghị quyết. Ðồng thời cũng phát huy tính tự giác, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu. Nhằm cụ thể hóa mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Ðại hội đề ra, Ban Chấp hành Ðảng bộ quận xây dựng sáu chương trình, kế hoạch toàn khóa giao cho các cơ quan thường trực của quận, chủ trì tham mưu xây dựng chương trình cụ thể. Trong đó, việc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế được đặt lên hàng đầu.

Tinh thần quyết liệt, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống cũng được nhiều cấp ủy khác của Hà Nội khẩn trương thực hiện. Tại huyện Mê Linh, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Anh Tuấn khẳng định, thành công của Ðại hội Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiền đề quan trọng cho địa phương phát triển hiệu quả hơn trong giai đoạn tới. Trong đó, huyện sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2021, tập trung hoàn thành hai tiêu chí chưa đạt là y tế - văn hóa - giáo dục và môi trường. Ðồng thời bắt tay triển khai ngay 100 dự án từ vốn ngân sách cấp huyện nhằm cải thiện hạ tầng, nâng cao đời sống người dân.

Cũng chọn những mục tiêu trọng tâm để cụ thể hóa ngay Nghị quyết, quận Ba Ðình phấn đấu đến năm 2025 nằm trong nhóm dẫn đầu thành phố về giáo dục - đào tạo, 100% số trường công lập cơ bản đạt chuẩn quốc gia. Bí thư Quận ủy Ba Ðình, Hoàng Minh Dũng Tiến cho biết, trong giai đoạn 2020 - 2025, quận có kế hoạch cải tạo, xây mới 25 trường với tổng kinh phí đầu tư dự kiến hơn 1.134 tỷ đồng. Bên cạnh đó, quận cũng tiến hành rà soát quy hoạch mạng lưới các trường học trên địa bàn. Mỗi trường thực hiện rà soát, đánh giá lại các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, từ đó có giải pháp để được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn quốc gia. Ðối với các trường đã được công nhận, công nhận lại cần quan tâm việc duy trì, bảo đảm giữ vững năm tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia.

Phát biểu bế mạc Ðại hội Ðảng bộ TP Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, ngay sau Ðại hội, tập thể Ban Chấp hành Ðảng bộ khóa 17 và từng đại biểu, đại diện các cấp ủy phải bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa và chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết Ðại hội. Ðồng chí cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương xây dựng, ban hành các Chương trình hành động trong quý I-2021 để có thể triển khai ngay. Các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ðồng thời mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển của Thủ đô và cả nước.

Quốc Toản