Nâng cao trình độ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Thứ Hai, 18-03-2019, 22:11

Thành ủy Hà Nội vừa khai giảng hai lớp đào tạo tiếng Anh giao tiếp cho 40 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, tại Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, nhằm trang bị, bổ sung trình độ và nâng cao kỹ năng tiếng Anh giao tiếp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phục vụ công tác chuyên môn và các hoạt động đối ngoại của thành phố trong giai đoạn tới.

Đây là khóa đào tạo đầu tiên trong năm nay theo Kế hoạch số 115-KH/TU, được triển khai theo tinh thần Đề án số 04-ĐA/TU ngày 20-9-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý”. Tiếp đó, trong tháng 4 và tháng 5, Thành ủy mở một lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh bí thư, phó bí thư các quận, huyện, thị ủy và các đảng ủy trực thuộc Thành ủy; một lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh giám đốc các sở, ban, ngành thành phố và tương đương, chủ tịch HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố. Tháng 7, sẽ tổ chức ba lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý gồm: trưởng, phó các ban đảng và Văn phòng Thành ủy; bí thư, phó bí thư thường trực, phó bí thư phụ trách công tác xây dựng Đảng ở các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc; trưởng, phó các sở, ban, ngành thành phố; chủ tịch HĐTV, tổng giám đốc các tổng công ty thuộc thành phố; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, chỉ huy trưởng quân sự, trưởng công an các quận, huyện, thị xã... Bên cạnh đó, thành phố tổ chức ba lớp bồi dưỡng “Nâng cao năng lực lãnh đạo”, “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao” và “Xây dựng, quản lý, phát triển đô thị” tại nước ngoài…

Hà Nội có vị trí đặc biệt, là trung tâm hành chính, kinh tế, chính trị, xã hội của cả nước, do đó, đội ngũ cán bộ Thủ đô phải tiêu biểu về trí tuệ, cũng như khả năng, trình độ lãnh đạo. Những năm qua, công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, nhất là cấp thành phố luôn được xem là một trong những nhiệm vụ được Thành ủy, UBND thành phố quan tâm, chú trọng, có chuyển biến, đổi mới tích cực. Bước đầu khắc phục được một số hạn chế, bất cập trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như theo một chương trình chung, chưa có chương trình cụ thể theo chức danh, theo từng loại hình đào tạo, chậm đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, công tác quản lý, kiểm tra,... giúp cho việc quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp và hiệu quả hơn.

Điều đáng mừng là từ mô hình của thành phố, nhiều quận, huyện, thị ủy, các đảng ủy khối, căn cứ đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị đã tổ chức các khóa đào tạo cán bộ quy hoạch ban chấp hành cấp mình, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu và cập nhật kịp thời những thông tin và kiến thức mới, có kỹ năng và phương pháp lãnh đạo, quản lý, điều hành tiên tiến, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019”, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020 và giai đoạn tiếp theo.

Hải Chi