Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ

Thứ Năm, 08-11-2018, 22:33
Cán bộ bộ phận một cửa UBND thị xã Sơn Tây giải quyết thủ tục hành chính cho người dân . Ảnh: ĐĂNG ANH

Cải cách hành chính được Đảng bộ thị xã Sơn Tây xác định là một trong hai khâu đột phá của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Để thực hiện tốt công tác này, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đem lại sự hài lòng, tiện ích cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp...

Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính

Gặp chúng tôi ở bộ phận một cửa của UBND thị xã Sơn Tây khi vừa nhận được giấy phép xây dựng, ông Nguyễn Văn Hải ở phường Lê Lợi (thị xã Sơn Tây) cho biết: "Thủ tục bây giờ thuận lợi, nhanh gọn thật. Do được cán bộ hướng dẫn tận tình, tôi chỉ phải đến đây một lần để nộp hồ sơ và hôm nay đến lấy là xong". Sự hài lòng ấy cũng chính là cảm nhận chung của hầu hết người dân khi đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa từ thị xã đến các xã, phường.

Thị xã Sơn Tây đã tập trung chọn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” làm điểm nhấn trong cải cách hành chính. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được tăng cường.

Đến nay, UBND thị xã đã thực hiện công khai, minh bạch các thông tin của 295 TTHC thuộc các lĩnh vực quản lý gồm: nội vụ, tư pháp, tài chính - kế hoạch, quản lý đô thị, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư, văn hóa - thông tin, lao động - thương binh - xã hội, kinh tế, y tế, tài nguyên và môi trường, giáo dục và đào tạo. Trong đó, thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thị xã là 275 thủ tục; tại các cơ quan chuyên môn là 20 thủ tục, trong đó có 34 TTHC được thực hiện ở mức độ 3. Tại các xã, phường, tất cả 158 TTHC đều được công khai, niêm yết đầy đủ, trong đó tám thủ tục được thực hiện ở mức độ 3. Các TTHC được niêm yết đều có quy trình giải quyết, niêm yết công khai trên màn hình cảm ứng và trên cổng thông tin điện tử, tạo môi trường hành chính thông thoáng, hiện đại cho các tổ chức, cá nhân đến làm việc.

Thị xã cũng tổ chức tất cả bộ phận một cửa trên địa bàn làm việc vào buổi sáng thứ bảy để tiếp nhận và giải quyết các TTHC cho người dân. Nhờ đó, các hồ sơ đều được giải quyết nhanh nhất trong thời gian có thể và đến nay tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của thị xã đạt 98,2%; tại các xã, phường đạt 99,8%.

Siết chặt kỷ luật công vụ

Chất lượng, lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức tiếp tục được thị xã chú trọng. Để thực hiện hiệu quả chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”, thị xã đã ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND về việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”, thị xã yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử ở cơ quan, nơi công cộng. Từ đầu năm đến nay, thị xã đã kiểm tra công vụ định kỳ và đột xuất gần 50 đơn vị trên địa bàn, kết quả kiểm tra được công khai để kịp thời chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân đơn vị có sai sót trong quá trình thực thi công vụ.

Đáng chú ý, từ năm 2017, thị xã Sơn Tây đã xây dựng đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) áp dụng trong nội bộ các xã, phường thuộc thị xã, giúp lượng hóa kết quả của từng đơn vị. Đây là địa phương tiên phong của thành phố trong xây dựng, triển khai nhiệm vụ này. Trưởng Phòng Nội vụ thị xã Sơn Tây Đỗ Thị Lan Hương cho biết: Đề án đã giúp lượng hóa kết quả triển khai CCHC trên từng lĩnh vực, với một hệ thống tiêu chí chung, đồng nhất trong theo dõi, đánh giá, giúp thị xã có cái nhìn tổng quan về kết quả triển khai thực hiện chương trình CCHC, đồng thời phân loại được các xã, phường một cách chính xác. Qua đó, so sánh, xếp hạng kết quả CCHC hằng năm giữa các xã, phường với nhau. Chỉ số CCHC của các xã, phường cũng được công bố hằng năm để kịp thời động viên, khen thưởng và tuyên truyền công tác CCHC; tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

Đồng chí Đặng Vũ Nhật Thăng, Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC thị xã cho biết: Thời gian tới, thị xã tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa; rà soát, đơn giản hóa các TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Đồng thời chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực thi công vụ, tiếp nhận giải quyết TTHC; bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với cơ cấu vị trí việc làm của từng đơn vị và năng lực chuyên môn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan. Qua đó tạo môi trường hành chính thông thoáng, hiện đại cho tổ chức, cá nhân đến làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của thành phố.

Đà Đông