Kinh tế Thủ đô nhiều khởi sắc

Thứ Năm, 02-08-2018, 20:33
Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty Canon Việt Nam (Khu Công nghiệp Thăng Long). Ảnh: ĐĂNG ANH

Nhờ thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư, cho nên trong tháng 7 cũng như bảy tháng đầu năm nay, kinh tế Thủ đô đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2018.

Tăng trưởng khả quan

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, các chỉ số kinh tế tháng 7 của thành phố tiếp tục duy trì tăng khá và kết quả bảy tháng đều cao hơn cùng kỳ năm 2017. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 đạt 48.263 tỷ đồng và bảy tháng đầu năm đạt 318.320 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ 2017. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tháng 7 ước đạt 1.323 triệu USD, tăng 2,3% so tháng trước và tăng 29,2% so cùng kỳ. Ước tính bảy tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 7.746 triệu USD, tăng 17,3%. Thu ngân sách bảy tháng đầu năm ước đạt 138,3 nghìn tỷ đồng, đạt 58% dự toán, tăng hơn 14% so cùng kỳ năm 2017. Điểm nhấn của Hà Nội trong bảy tháng đầu năm là công tác thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo toàn diện. Tính riêng trong tháng 7-2018, thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội đạt 80 triệu USD, trong đó cấp mới 55 dự án, vốn đầu tư 21,1 triệu USD. Tính chung bảy tháng đầu năm, toàn thành phố thu hút 5.992 triệu USD, tăng 4,38 lần so cùng kỳ năm 2017. Các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách là 120 dự án, tổng mức đầu tư đạt hơn 347 nghìn tỷ đồng, tăng 24% về số dự án và bằng 5,17 lần về vốn so cùng kỳ.

Thành phố đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án mới, đồng thời tích cực đôn đốc các cơ quan chuyên môn hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án. Một số dự án lớn cấp mới, tăng vốn trong kỳ đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư gồm: Dự án Khu đô thị thành phố thông minh, vốn đầu tư 4.138 triệu USD; 2 dự án của Tập đoàn Nidec tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, tổng vốn đầu tư 400 triệu USD; Dự án sản xuất màng OPC của Mitsubishi Chemical tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, vốn đầu tư 92 triệu USD; Dự án SYM Catavil Complex, vốn đầu tư 105 triệu USD; Dự án Nhà máy xử lý rác Xuân Sơn, vốn đầu tư 90 triệu USD…

Bên cạnh đó, việc khuyến khích thành lập doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố duy trì thực hiện 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng, đồng thời bảo đảm thời gian xử lý các thủ tục hành chính liên quan trong vòng ba ngày. "Trong bảy tháng đầu năm 2018, có 14.675 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 16.165 tỷ đồng, tăng 42% về vốn so cùng kỳ năm 2017", Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết.

Tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, trong những tháng cuối năm, thành phố sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục những hạn chế trong công tác phối hợp giải quyết thủ tục liên thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp.

Về các giải pháp cụ thể, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ về thủ tục cho các nhà đầu tư, chú trọng các dự án lớn để hoàn thành thủ tục cấp phép và triển khai dự án. Tăng cường giám sát công tác đầu tư sau cấp phép; giải quyết các vướng mắc phát sinh và đôn đốc nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ. Kiên quyết xử lý các chủ đầu tư cố tình kéo dài thời gian thực hiện hoặc không triển khai dự án; đôn đốc tiến độ các dự án cấp nước sạch, bao gồm các dự án cấp nguồn và các dự án xã hội hóa cấp nước sạch khu vực nông thôn, phấn đấu hoàn thành mạng đấu nối cấp nước tới 100% hộ dân tại các địa bàn đã đủ điều kiện cấp nước.

Đối với các dự án đầu tư công, thành phố sẽ xác định nguyên nhân chậm giải ngân đối với từng chủ đầu tư, từng dự án và trách nhiệm của từng cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó, quyết liệt đôn đốc, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc không hoàn thành nhiệm vụ dẫn đến chậm giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Bên cạnh đó, ngành thuế sẽ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thu ngân sách bền vững; quyết liệt đôn đốc thu nợ thuế, tiền thuê đất; tăng cường các giải pháp chống thất thu thuế xuất, nhập khẩu, bảo đảm hoàn thành dự toán năm 2018.

QUỐC TOẢN