Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 là một tiêu chí đánh giá cấp ủy

Thứ Sáu, 17-05-2019, 01:00
Lễ báo công của MTTQ quận Cầu Giấy tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐỨC HIẾU

Đi ngay vào những việc cụ thể, đó là cách nhiều cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trên các lĩnh vực công tác.

Mô hình học tập, làm theo Bác của phường Trung Hòa là một trong những điển hình về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn quận Cầu Giấy. Hơn 1.200 cán bộ, đảng viên trong phường đã đăng ký nội dung phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể, gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao. Cán bộ, công chức UBND phường đều chủ động rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính từ một đến năm ngày, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Chủ tịch UBND phường Trung Hòa Lai Mạnh Tiến cho biết, nhờ cải cách hành chính, những năm qua, số thu ngân sách của phường đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Tại huyện Thanh Oai, không chỉ giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, các cấp Hội Phụ nữ còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, trên địa bàn huyện có 52 đoạn đường phụ nữ tự quản, trong đó, có 46 đoạn đường phụ nữ xanh, sạch, đẹp, 16 đoạn đường nở hoa. Mô hình “Sạch đồng ruộng” đã có 21 xã ký cam kết các tiêu chí thực hiện, thu gom 7,2 tấn rác thải, túi ni-lông, vỏ thuốc bảo vệ thực vật... góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường.

Những cách làm như vậy đã giúp nhiều cơ quan, đơn vị của Hà Nội tạo chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, ba năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua việc triển khai sâu rộng, đã nâng cao ý thức trau dồi, rèn luyện bản thân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt và thái độ phục vụ nhân dân. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, tồn đọng, nhất là trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng…

Thành phố cũng luôn chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 cụ thể, thiết thực. Tiêu biểu như tại huyện Đan Phượng, xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với các tiêu chí như đường có hoa, nhà có số, cán bộ nâng tầm, nhân dân đồng thuận. Công an thành phố triển khai các chuyên đề, mô hình trong chủ động nắm tình hình, bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tại quận Nam Từ Liêm, Ban Tuyên giáo Quận ủy đang tham mưu với Ban Thường vụ Quận ủy giải pháp chỉ đạo xây dựng các điển hình tập thể, cá nhân đảng viên nhằm đề cao vai trò nêu gương của đảng viên và tổ chức đảng. Trong khi đó, để việc học tập, làm theo Bác có sức lan tỏa sâu rộng, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ với các chuyên đề ý nghĩa, như: Chúng em kể chuyện Bác Hồ; Bác Hồ một tình yêu bao la; Hồ Chí Minh - Tấm gương về ý chí và nghị lực. Những việc làm cụ thể ấy không chỉ giúp việc học và làm theo Bác đạt kết quả cao, mà còn giúp các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Thành ủy Hà Nội cũng đổi mới công tác đánh giá cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, trong đó lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 là một tiêu chí đánh giá đối với cấp ủy các cấp. Liên tiếp hai năm 2018-2019, Hà Nội chọn chủ đề công tác là "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", chính vì thế, các nội dung của Chỉ thị 05 được Hà Nội triển khai đồng bộ, kết quả rõ nét, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2018 của Hà Nội lên thứ chín trong số 63 tỉnh, thành phố", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thành ủy Hà Nội thẳng thắn chỉ rõ việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại nhiều đơn vị của thành phố vẫn còn những hạn chế bởi nhận thức chưa đầy đủ, chưa có sự đột phá, sáng tạo. Việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức ở một số nơi còn chậm, chưa cụ thể và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị. Bởi thế, dẫn đến sự thiếu quan tâm, chưa coi trọng việc giải quyết những yếu kém, khuyết điểm kéo dài; chưa kiên quyết xử lý triệt để những vi phạm, sai phạm, nhất là về quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản… gây bức xúc trong nhân dân. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nêu hiện tượng, tại một số cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội, việc triển khai Chỉ thị 05 còn chung chung, chưa cụ thể, trong đó, việc đề cao trách nhiệm người đứng đầu chưa rõ nét.

Cùng với việc tập trung khắc phục những bất cập, hạn chế này, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, từ nay đến cuối năm 2019, Thành ủy Hà Nội tiếp tục triển khai chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với nhiệm vụ cụ thể từng cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến rõ nét từ thành phố đến cơ sở. Thành ủy Hà Nội xác định, thực hiện Chỉ thị 05 chính là góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Quốc Toản