Huyện Sóc Sơn làm tốt công tác cán bộ chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Thứ Hai, 09-03-2020, 21:35
Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn. Ảnh: HỮU TIỆP

Nhiệm kỳ vừa qua, nhiều cán bộ ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bị xử lý kỷ luật vì liên quan những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn. Khó khăn về công tác nhân sự đang được Huyện ủy Sóc Sơn tập trung khắc phục để chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Quang Thanh, cùng với việc đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ được Huyện ủy tiến hành đúng quy định với việc thực hiện quy trình kiện toàn 53 cấp ủy và chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc 39 đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường qua việc thực hiện bốn cuộc kiểm tra với 33 tổ chức đảng, bảy đảng viên; giám sát chuyên đề với hai tổ chức đảng và tám đảng viên. Năm 2019, huyện đã xem xét, kiểm điểm 82 cán bộ, đảng viên, trong đó có 55 đồng chí đương chức, 27 đồng chí nghỉ hưu. Sau khi kiểm điểm, đã thi hành kỷ luật đối với ba đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý; 38 đồng chí diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, trong đó có 12 đồng chí nghỉ hưu, 11 đồng chí đang công tác tại các phòng chuyên môn và 15 cán bộ chủ chốt thuộc sáu đảng bộ xã. Huyện ủy đã tiến hành rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch 17 đồng chí, kiện toàn cấp ủy, các chức danh chủ chốt năm đồng chí.

Về công tác chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy trực thuộc chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các tiểu ban; xây dựng kế hoạch tuyên truyền đại hội. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng làm việc với 26 đảng ủy xã, thị trấn về công tác chuẩn bị đại hội; qua giám sát, kiểm tra, đã kịp thời nhắc nhở các đơn vị khắc phục những yếu kém.

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Xuân Phương cho biết, ở các đảng bộ cơ sở, để chủ động nguồn nhân sự, chuẩn bị trước một bước cho đại hội, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổng số quy hoạch Ban Chấp hành đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ tới là 631 đồng chí, trong đó có 267 đồng chí nữ (chiếm 42,3%), có 238 đồng chí dưới 35 tuổi (chiếm 37,7%). Quy hoạch Ban Thường vụ đảng ủy và các chức danh chủ chốt xã, thị trấn đều bảo đảm hệ số, tỷ lệ nữ, trẻ theo quy định. Qua rà soát, dự kiến tại 10 xã, thị trấn có công tác chuẩn bị nhân sự thuận lợi, cơ bản ổn định. Đối với 16 địa phương dự kiến công tác nhân sự có biến động do cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ, cán bộ bị kỷ luật, Ban Tổ chức Huyện ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các xã chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch. Trên cơ sở đó, Huyện ủy đã bố trí, sắp xếp, điều động kiện toàn nhân sự chủ chốt trước đại hội đối với 37 đồng chí tại 17 xã, thị trấn. Hiện nay, tình hình tại các địa phương đã đi vào ổn định.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã lựa chọn hai đơn vị tổ chức đại hội điểm trong tháng 3-2020, gồm: Đảng bộ xã Mai Đình và Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện. Sau đại hội điểm, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện sẽ đồng loạt tổ chức đại hội, bảo đảm hoàn thành đại hội cấp cơ sở trước ngày 30-6 theo quy định.

Đối với cấp huyện, có 75 đồng chí được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (hệ số 1,74), trong đó có 29 đồng chí nữ (chiếm 39,7%), 15 đồng chí dưới 35 tuổi (chiếm 20,5%). Dự kiến nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm tỷ lệ đổi mới một phần ba, số huyện ủy viên nữ từ 15% trở lên, và cán bộ trẻ từ 10% trở lên.

Về kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tại huyện Sóc Sơn vừa qua, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đề nghị, ngoài nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn cần tập trung rà soát chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và cả nhiệm kỳ để phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra, cần làm tốt việc rà soát các vụ việc phức tạp tập trung vào lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, những nơi để xảy ra sai phạm phải xử lý nghiêm cán bộ vi phạm. Đồng thời nắm chắc tình hình, sâu sát cơ sở, dự báo kịp thời, chính xác để ngăn ngừa các vụ việc khiếu kiện đông người; thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát để xử lý kịp thời các vụ việc và không để phát sinh điểm nóng. Đối với những vấn đề liên quan kết luận thanh tra, cần tập trung xử lý dứt điểm theo đúng thẩm quyền.

Về công tác chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn chỉ đạo các chi bộ cơ sở phải hoàn thành việc tổ chức đại hội đầu tháng 3-2020. Huyện ủy phải giám sát chặt chẽ tiến độ tổ chức đại hội, yêu cầu các xã xây dựng kế hoạch cụ thể và kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, quy trình, chất lượng.

Liên quan công tác nhân sự đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đề nghị huyện Sóc Sơn đánh giá toàn diện cơ cấu cấp ủy, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt theo phương châm: Cán bộ phải đủ điều kiện mới tái cử. Với những tổ chức cơ sở đảng có vấn đề cần quan tâm rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo đúng quy định của trung ương. Đối với công tác xây dựng văn kiện đại hội, đồng chí đề nghị huyện Sóc Sơn thực hiện nghiêm việc tổ chức lấy ý kiến góp ý hoàn thiện văn kiện đại hội, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

QUỐC TOẢN