Hướng đến sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thứ Ba, 12-05-2020, 00:44

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2020. Mục tiêu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu vào cho vòng đời sản phẩm.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của các cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về nguy cơ thiếu hụt năng lượng, ô nhiễm rác thải nhựa và ni-lông. Từ đó dần thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi ni-lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần, nhựa khó phân hủy.

Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ có 50% số doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối có nhận thức, được hướng dẫn, áp dụng các giải pháp về sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng. Giảm 65% tỷ lệ sử dụng bao bì khó phân hủy tại các chợ dân sinh, tất cả các trung tâm thương mại, siêu thị không dùng túi ni-lông khó phân hủy; đến hết năm 2020 sẽ hạn chế đến mức thấp nhất các cơ sở sản xuất bao bì tiêu dùng từ nhựa. Phấn đấu đạt 70% số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp áp dụng đổi mới công nghệ theo hướng công nghệ sạch, thân thiện môi trường. Phấn đấu 100% doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn; ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin đến người tiêu dùng. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đúng quy định đạt 100% đối với khối lượng được thu gom, ưu tiên xử lý bằng các phương pháp tái chế, đốt thu hồi năng lượng. Chất thải rắn xây dựng được ưu tiên tái chế, tái sử dụng bằng công nghệ nghiền. 75% lượng chất thải rắn công nghiệp được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ…

Để thực hiện các mục tiêu này, thành phố tăng cường tuyên truyền, tập huấn, giới thiệu các mô hình đổi mới sản xuất, tiêu dùng bền vững tới cán bộ quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Tổ chức phổ biến chuỗi kết nối “Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm…; thúc đẩy liên kết mạng lưới giữa các bên: cung cấp nguyên liệu - sản xuất - phân phối - người tiêu dùng... Thúc đẩy các dự án sản xuất sản phẩm nhựa tái chế, bao bì thân thiện với môi trường; hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ từ sản xuất nhựa khó phân hủy sang các chất liệu khác thân thiện với môi trường…