Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý tin nhắn rác, cuộc gọi rác

Thứ Tư, 02-12-2020, 15:06
Tình trạng các doanh nghiệp, cá nhân gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại quảng cáo đang gây bức xúc cho nhiều người.

Nhằm giảm thiểu tình trạng tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 3020/KH-STTTT về việc triển khai Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14-8-2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Theo kế hoạch này, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về Nghị định số 91/2020/NĐ-CP để người dân, người sử dụng dịch vụ biết.

Triển khai tập huấn Nghị định số 91/2020/NĐ-CP đến các Phòng VH-TT quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet; Đăng ký và vận hành sử dụng tên định danh "SoTTTTHaNoi" để nhắn tin, thông báo chủ thuê bao vi phạm Nghị định 91/2020/NĐ-CP đến Sở Thông tin và Truyền thông làm việc.

Xây dựng, ban hành quyết định về "Quy trình xử lý đối với các số điện thoại nhắn tin rác, thực hiện cuộc gọi rác" và "Quy trình xử lý đối với các số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định" trên địa bàn thành phố;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Từ ngày 1-3-2021, Sở sẽ tiến hành thanh tra và xử lý vi phạm các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet, dịch vụ thư điện tử.

 Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị, yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện năm nội dung, giải pháp. Trong đó có việc tổ chức tuyên truyền, tập huấn về Nghị định số 91/2020/NĐ-CP, thông tin, hướng dẫn người sử dụng dịch vụ về cách thức chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; xây dựng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Tiếp nhận phản ánh về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định...

 Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên cổng, trang thông tin điện tử của UBND các quận, huyện, thị xã và trên hệ thống thông tin cơ sở và xây dựng kế hoạch triển khai Nghị định số 91/2020/NĐ-CP.

Tiếp nhận phản ánh của người sử dụng dịch vụ trên địa bàn quản lý về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý; hướng dẫn người sử dụng dịch vụ cách thức chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và báo cáo khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Sở Thông tin và Truyền thông.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet, dịch vụ thư điện tử triển khai xây dựng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Cung cấp thông tin thuê bao, thực hiện tạm ngừng, ngừng cung cấp dịch vụ, thu hồi địa chỉ điện tử được dùng để phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông.

Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã xử phạt hai trường hợp, gồm một doanh nghiệp và một cá nhân về hành vi nhắn tin, gọi điện “rác” để quảng cáo bảo hiểm và bất động sản.

VIỆT ANH - Ảnh: NGỌC DƯƠNG