Hà Nội phấn đấu 91,5% dân số có bảo hiểm y tế

Thứ Ba, 26-01-2021, 12:36
Người dân đến giao dịch tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

Năm 2020, Hà Nội có gần 1,8 triệu lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bằng 38,4% lực lượng lao động trong độ tuổi (tăng 2,1% so với năm 2019). Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp hơn 1,73 triệu người, bằng 36% lực lượng lao động trong độ tuổi (tăng 5,5% so với năm 2019). Số người tham gia bảo hiểm y tế là gần 7,24 triệu người tham gia, tương ứng 90,1% dân số ở Thủ đô, tăng 3,4% so với năm 2019. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia, đồng thời bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng cho họ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hòa cho biết, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai dịch vụ công mức độ 4; tăng cường giao dịch điện tử giữa người dân với cơ quan chức năng. Việc đôn đốc thu, kiểm tra, xử lý đơn vị nợ đóng bảo hiểm xã hội tiếp tục được các cơ quan chức năng quan tâm thực hiện.

Với các giải pháp này, thành phố phấn đấu đến cuối năm 2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn thành phố đạt ít nhất 39% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt ít nhất 37% lực lượng lao động trong độ tuổi; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91,5% dân số…

QUỐC TOẢN