Giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện kéo dài, phức tạp

Thứ Năm, 02-07-2020, 21:59
Công chức bộ phận một cửa UBND phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: LINH CHI

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra phức tạp với nhiều khó khăn, thử thách chưa có tiền lệ, Hà Nội đã nỗ lực vượt qua. Trong đó, công tác xây dựng Đảng tiếp tục ghi dấu ấn từ sự lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai quyết liệt, linh hoạt từ thành phố đến cơ sở, tạo tiền đề quan trọng để Thủ đô thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2020.

Giải quyết hiệu quả nhiều việc mới, việc khó

Điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng sáu tháng đầu năm 2020 của Hà Nội là cả hệ thống chính trị đã đoàn kết, thống nhất triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ để vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan và kiểm soát dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội, chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp.

Thời gian qua, 16 đoàn công tác và 16 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy vai trò quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Tính đến hết ngày 30-6-2020, 100% số chi bộ và 99,96% số tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm chất lượng, tiến độ. Thành ủy đã tập trung chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính theo kế hoạch đã được duyệt; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém. Đến nay, toàn bộ 83 tổ chức cơ sở đảng cần củng cố và các đơn vị có vấn đề cần quan tâm đã tổ chức thành công đại hội.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố tiếp tục có bước tiến, đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố thực hiện hiệu quả sắp xếp bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Sau khi sắp xếp đã giảm 2.708 thôn, tổ dân phố đạt tỷ lệ 34% (hiện còn 5.260 thôn, tổ dân phố). Chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố và đã sắp xếp, sáp nhập 10 xã, phường, thị trấn thành năm xã, phường, thị trấn (sau sắp xếp giảm từ 584 còn 579 xã, phường, thị trấn). Bên cạnh đó, công tác tuyên giáo, dân vận tiếp tục được đổi mới, góp phần quan trọng vào tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; đại hội đảng các cấp; phòng, chống dịch Covid-19 và khôi phục kinh tế. Công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm được bảo đảm. Công tác dân vận được tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng hệ thống dân vận các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt chủ đề “Năm dân vận khéo”. Đáng lưu ý, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật một tổ chức đảng và 248 đảng viên, trong đó nghiêm khắc kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Bí thư Quận ủy Hà Đông.

Minh họa rõ hơn về chất lượng công tác xây dựng Đảng của thành phố, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ cho rằng, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, bài bản, khoa học và rất sớm công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cơ sở đảng thực hiện. Cùng với đó, thành lập các đoàn công tác chỉ đạo đại hội, các đoàn kiểm tra để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ cho cơ sở. Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Lê Thị Thu Hằng cho biết, với sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, mặc dù là một trong những đơn vị có khó khăn, cần được quan tâm, nhưng đến nay, Phúc Thọ đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở, từng bước giải quyết những bất cập trên địa bàn.

Sâu sát thực tiễn, hướng về cơ sở nhiều hơn

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thành ủy Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần phải tập trung khắc phục. Đó là có quận, huyện thực hiện việc củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém chưa đạt tiến độ đề ra. Công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở tại một số đơn vị chưa bảo đảm theo kế hoạch. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết các vụ việc tồn đọng, nổi cộm chưa đồng đều ở các địa phương.

Từ nay đến cuối năm 2020, Thành ủy Hà Nội xác định bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó bao gồm: Làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, hoàn thành công tác xây dựng văn kiện đại hội các đảng bộ trực thuộc và văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 bảo đảm chất lượng, tiến độ; triển khai quyết liệt các giải pháp củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém và giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện kéo dài, các vụ việc phức tạp.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các cấp ủy phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, sâu sát thực tiễn, hướng về cơ sở toàn diện và hiệu quả; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, vừa giải quyết những vấn đề cấp thiết trước mắt, vừa quan tâm các vấn đề chiến lược phù hợp với thực tiễn thành phố.

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng sâu sát, cụ thể gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng, tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh gọn. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

QUỐC TOẢN