Đổi mới phương thức hoạt động, sâu sát từ cơ sở

Thứ Bảy, 16-01-2021, 16:05
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tặng cờ thi đua cho các HĐND các cấp có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, năm 2020, hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả. Trong đó, nhiều điểm mới trong hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề và thảo luận tại các kỳ họp được các đại biểu phát huy, trở thành kinh nghiệm hay cho HĐND các địa phương học tập.

Năm 2020, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận, bàn bạc, tạo sự thống nhất cao trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, HĐND các cấp đã linh hoạt, chủ động thực hiện có hiệu quả chức năng quyết định, giám sát đối với các vấn đề quan trọng, phát sinh trên địa bàn; hỗ trợ thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”; đồng thời, duy trì tốt chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong cử tri và nhân dân Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, trong năm 2020, HĐND thành phố đã tổ chức thành công sáu kỳ họp; HĐND các quận, huyện, thị xã tổ chức 144 kỳ họp; HĐND các phường, xã, thị trấn tổ chức 1.583 kỳ họp, bảo đảm chất lượng.

Các nghị quyết được ban hành đều cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cơ chế, chính sách đặc thù và các biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, hoạt động giải trình cũng được HĐND các cấp thực hiện, góp phần giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, HĐND thành phố tổ chức hai phiên giải trình; HĐND cấp huyện tổ chức 30 phiên giải trình, HĐND cấp xã tổ chức 185 phiên giải trình. Ngoài ra, hoạt động giám sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri cũng được thực hiện đạt hiệu quả, chất lượng.

Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Nguyễn Nguyên Quân cho biết, sự linh hoạt, điều chỉnh kế hoạch giám sát, khảo sát, vừa bảo đảm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, mà vẫn chất lượng. Đơn cử như đoàn giám sát về phân cấp kinh tế-xã hội của HĐND thành phố đã điều chỉnh từ kế hoạch giám sát trực tiếp 20 quận, huyện, thị xã, sở, ngành sang làm việc trực tiếp với bốn quận, huyện và làm việc chung với năm sở, ngành chức năng.

Đoàn giám sát về đào tạo nghề cho lao động nông thôn vừa giám sát qua báo cáo, đồng thời lựa chọn làm việc trực tiếp tại bốn huyện và làm việc chung với các sở, ngành liên quan... Ngoài ra, các đoàn giám sát, khảo sát của các ban HĐND thành phố cũng điều chỉnh chương trình giám sát, khảo sát. Thay vì làm việc riêng với từng đơn vị, các ban cũng chọn phương pháp tổ chức làm việc chung với nhiều đơn vị, thành phần đoàn gọn nhẹ, khảo sát nhanh tại cơ sở, sau đó mời các đơn vị về làm việc tập trung tại trụ sở HĐND thành phố...

“Các đoàn giám sát, khảo sát của từng Ban HĐND thành phố đều có sự phối hợp tham gia của các ban khác, tận dụng trí tuệ, kinh nghiệm của đại biểu chuyên trách và hỗ trợ chuyên môn chung, đồng thời bảo đảm tính tổng thể, phát huy hiệu quả công tác giám sát. Hình thức giám sát tiếp tục đổi mới, tăng trực tiếp nghe phản ánh của cử tri và người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở hoặc trực tiếp tới từng công trình, dự án cụ thể trên địa bàn thành phố”, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà thông tin.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của HĐND thành phố được tổ chức ngày 15-1, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, HĐND các cấp thành phố bám sát chủ đề công tác năm 2021 của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, tiếp tục thực hiện phương châm hành động “đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả”.

Trong đó, thực hiện tốt công tác phối hợp các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, mười chương trình công tác của Thành ủy, các nghị quyết của HĐND thành phố, các nghị quyết đại hội đảng bộ các địa phương, các nhiệm vụ trọng tâm chung, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu HĐND các cấp triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31-12-2019 của Thành ủy về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”; Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu HĐND thành phố và các địa phương tổ chức tổng kết hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp theo đề án được duyệt, chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố hiệu quả, đúng luật.

QUỐC TOẢN