Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân

Thứ Năm, 02-08-2018, 20:34
Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15. Ảnh: MINH HÀ

Thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội (khóa XII) "Về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan", 10 năm qua Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp TP Hà Nội đã phát huy truyền thống đoàn kết, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô. Với những đổi mới trong tư duy và thực tiễn hành động, hoạt động của HĐND các cấp ngày càng dân chủ, thực chất, chất lượng và hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển của Thủ đô.

Quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng

Ngày 1-8-2008, đúng ngày Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII có hiệu lực, HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức kỳ họp thứ 16, khóa 13, đây là kỳ họp lịch sử - kỳ họp hợp nhất đầu tiên của thành phố Hà Nội sau khi điều chỉnh địa giới hành chính. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy hệ thống chính quyền. Ngay sau đó, việc rà soát các cơ chế, chính sách và ban hành nghị quyết để bảo đảm có chính sách chung trên toàn thành phố theo hướng áp dụng những chính sách có lợi nhất cho các địa phương cũng được HĐND thành phố nhanh chóng tiến hành. Đã có 1.482 văn bản được rà soát; trên cơ sở đó, năm 2009 thành phố đã ban hành 203 văn bản quy phạm pháp luật (trong đó có 170 quyết định và 33 chỉ thị, nghị quyết) trên các lĩnh vực để phục vụ công tác quản lý, điều hành của Thủ đô trong tình hình mới.

Từ kỳ họp đầu tiên của ngày hợp nhất, 10 năm qua HĐND thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết thường kỳ và chuyên đề theo đúng quy định của pháp luật để hợp nhất các cơ chế, chính sách thuộc tất cả các lĩnh vực và giám sát việc thực hiện để vừa bảo đảm sự ổn định, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Chỉ riêng trong lĩnh vực kinh tế ngân sách, HĐND thành phố đã ban hành 107 nghị quyết, trong đó có 12 nghị quyết về quy hoạch, 35 nghị quyết về cơ chế. Lĩnh vực văn hóa - xã hội ban hành 40 nghị quyết; lĩnh vực quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai ban hành 22 nghị quyết. Nhiều nghị quyết của HĐND thành phố đã đi vào cuộc sống, tạo sự đột phá trong xây dựng và phát triển Thủ đô, như: Nghị quyết về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đáng chú ý, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết về xây dựng khu vực phòng thủ TP Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước có nghị quyết chuyên đề về nội dung này.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhận định: Các nghị quyết mà HĐND các cấp của TP Hà Nội thông qua trong 10 năm đã tạo cơ sở pháp lý để UBND các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, điều hành thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô một cách toàn diện. Kinh tế tăng trưởng cao, năm sau cao hơn năm trước; thu ngân sách và kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội đều đạt và vượt so kế hoạch đã đề ra, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.

Đẩy mạnh hoạt động giám sát

Thời gian qua, một trong những điểm sáng của HĐND các cấp thành phố đã được các cấp ủy, chính quyền các cấp, cũng như cử tri ghi nhận, đó là hoạt động giám sát. Chỉ tính riêng nhiệm kỳ 2011-2016, Thường trực, các Ban HĐND thành phố đã tổ chức 97 cuộc giám sát, trong đó có 23 cuộc giám sát của Thường trực và 74 cuộc giám sát của các Ban. Qua giám sát, nhiều vấn đề đã được phát hiện và giải quyết kịp thời như: một số vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện chính sách về xã hội hóa y tế, giáo dục - đào tạo; việc thực hiện tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp; việc xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”; việc đầu tư, sử dụng các công trình công cộng, vườn hoa, công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí cho nhân dân...

Với phương châm giám sát đến cùng, rõ lộ trình, chọn các vấn đề dân sinh bức xúc, những kết luận giám sát của HĐND các cấp đã được chính quyền các cấp chú trọng thực hiện. Theo thống kê bước đầu, 59% kiến nghị của HĐND đã được UBND thành phố triển khai có kết quả và hiện hơn 40% kiến nghị đang được triển khai ở các cấp. Tại phiên chất vấn kỳ họp 14 HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố đã tổng hợp và gửi UBND thành phố 768 kiến nghị, gồm những kết luận sau giám sát, các kiến nghị của cử tri... để UBND xem xét việc thực hiện. Qua báo cáo của UBND thành phố và qua giám sát của các đại biểu, việc thực hiện kiến nghị của HĐND gửi đến UBND đạt hơn 90%, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định: Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội, HĐND thành phố với phương châm “Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân” đã phát huy truyền thống đoàn kết, thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong việc ban hành các cơ chế, chính sách mới phù hợp với quy định của luật, với tình hình thực tiễn, từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cử tri Thủ đô và yêu cầu phát triển chung của thành phố. Qua đó, khẳng định vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện của Thủ đô.

AN TRÂN