Công tác Tuyên giáo góp phần tạo niềm tin, sự đồng thuận  trong xã hội

Thứ Hai, 28-12-2020, 16:21
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2020.

Ngày 28-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với HĐND, UBND, TAND, Viện KSND thành phố.

Trong năm 2020, mặc dù khối lượng công việc nhiều, nhưng ngành Tuyên giáo của Hà Nội đã tham mưu giúp Thành ủy, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Nổi bật là, Ban Tuyên giáo thành ủy đã chủ động tham mưu và trực tiếp ban hành 1.388 văn bản triển khai nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Tuyên truyền, khoa giáo, lý luận chính trị - lịch sử Đảng, văn hóa-văn nghệ, dư luận xã hội, báo chí-thông tin... Đồng thời, tham mưu các cấp ủy tổ chức 144 hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị, đề án của T.Ư, Thành ủy; thông tin thời sự; bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn; giao ban cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên; sơ, tổng kết các văn bản của các cấp ủy đảng. Đáng chú ý, hệ thống Tuyên giáo thành phố tham mưu giúp cấp ủy tổ chức sơ kết, tổng kết 10 nghị quyết, chỉ thị, đề án, quy định của T.Ư, Thành ủy về lĩnh vực công tác Tuyên giáo.

Trước những diễn biến của dịch Covid-19, với phương châm nhanh nhạy, sâu sát cơ sở, chính xác, kịp thời định hướng dư luận, phản bác mạnh mẽ các luận điệu sai trái, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chỉ đạo, trực tiếp triển khai đồng bộ các giải pháp công tác tuyên truyền phù hợp với từng giai đoạn, từng điều kiện thực tiễn cụ thể. Kịp thời tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành bốn văn bản chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức phòng chống dịch bệnh của nhân dân, không hoang mang, nhưng cũng không chủ quan, tuyệt đối tin tưởng, ủng hộ các giải pháp phòng chống dịch của T.Ư và thành phố.

Một điểm nhấn nữa trong năm 2020 là hệ thống Tuyên giáo thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc việc lấy ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp, tham mưu Thường trực Thành ủy tổ chức thành công 13 hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, góp phần vào thành công của Đại hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá cao những kết quả công tác Tuyên giáo thành phố đạt được trong năm qua, đã góp phần tạo niềm tin, tạo đồng thuận, bầu không khí tích cực trong xã hội để thực hiện thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí đề nghị trong năm 2021, ngành Tuyên giáo Thủ đô cần tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sắp tới. Trong đó phải làm rõ được các điểm mới trong quan điểm chỉ đạo của Đảng, thành phố trên các lĩnh vực; riêng với Tuyên giáo là hai điểm mới về động lực phát triển, đó chính là khơi dậy khát vọng phát triển của dân tộc và phát huy ngồn lực văn hóa, con người Việt Nam.

Đồng chí cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy khẩn trương cập nhật, căn cứ chức năng nhiệm vụ để tham gia tích cực, chất lượng cao với 10 chương trình công tác lớn của thành phố, trong đó, có ba chương trình liên quan trực tiếp là Chương trình 01 về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Chương trình 06 về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và Chương trình số 07 về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

QUỐC TOẢN