Chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô

Thứ Hai, 25-06-2018, 23:40
Khu đô thị Mỗ Lao (Hà Đông). Ảnh: HOÀNG HÀ

Ngày 1-8-2008, địa giới hành chính Thủ đô đã chính thức được mở rộng theo Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII. Để chuẩn bị đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo báo cáo tổng kết. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao tính đúng đắn cũng như tầm thời đại của Nghị quyết 15, mở ra cơ hội để Thủ đô phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn.

Bước tiến vững chắc

Theo dự thảo báo cáo, sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính, Thủ đô có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. 10 năm qua, kinh tế Hà Nội phát triển ổn định ở mức cao và đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, không gian kinh tế mở rộng phát triển. Bên cạnh đó, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn 10 năm qua tăng gần hai lần (năm 2017 đạt 519.568 tỷ đồng) và thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 86 triệu đồng/người (gấp 2,3 lần so với năm 2008). Năm 2017, thu ngân sách đạt 212.276 tỷ đồng (gấp ba lần so với năm 2008).

Bộ mặt nông thôn Hà Nội có sự đổi mới toàn diện và rõ nét. Ðến nay, Hà Nội có 76,17% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,69% theo chuẩn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội; giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm. Khoảng cách về đời sống giữa các vùng miền, khu vực đô thị và nông thôn ngày càng được thu hẹp; giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long và xứ Ðoài được gìn giữ, phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, đất đai của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực; hạ tầng kỹ thuật và xã hội được quan tâm đầu tư. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được
giữ vững. Quốc phòng được tăng cường, công tác đối ngoại được mở rộng. Ðô thị ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại; nông thôn được quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động chuyển biến tốt hơn. Vai trò, vị thế của Thủ đô ngày càng được nâng cao.

Tăng nguồn lực phát triển Thủ đô

Những kết quả nêu trên tại dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm của thành phố khi đưa ra lấy ý kiến rộng rãi đã nhận được sự đồng tình và đánh giá cao; khẳng định bước tiến vững chắc, toàn diện của Thủ đô cũng như tính đúng đắn, mang tính thời đại của Nghị quyết 15.

Theo đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, chủ trương hợp nhất, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô là hết sức đúng đắn. Bởi, nếu đặt câu hỏi ngược lại, không mở rộng vào thời điểm đó thì ngày nay Hà Nội có đủ không gian, nguồn lực để phát triển không và việc giải các bài toán về giao thông, phát triển đô thị, môi trường như thế nào? "Chủ trương đúng, cùng sự sát sao trong chỉ đạo, hỗ trợ của T.Ư, Hà Nội cũng rất chủ động, bài bản, khoa học trong tổ chức thực hiện. Quan trọng hơn là tinh thần đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, sự chấp hành, hy sinh, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã giúp Hà Nội thực hiện thắng lợi Nghị quyết 15 của Quốc hội. Ðây là những bài học kinh nghiệm để Hà Nội làm tốt trong 10 năm qua và cần tiếp tục phát huy trong những năm tới", nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, chính tinh thần đoàn kết, đồng tâm hợp lực và ý chí tự lực, tự cường của Hà Nội là một trong những bài học kinh nghiệm quý. Trong giai đoạn phát triển mới, bên cạnh phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Hà Nội cần tiếp tục cải tiến phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức sao cho chính quy, hiện đại để đáp ứng yêu cầu hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Phát biểu tại hội nghị lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố mới đây, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trân trọng tiếp thu toàn bộ ý kiến góp ý của các đại biểu để ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII trình Chính phủ, Quốc hội, Ban Bí thư T.Ư Ðảng. Thành phố cũng đã lấy ý kiến được 2.000 phiếu điều tra và sắp tới sẽ có báo cáo cụ thể để bảo đảm tính khách quan. Ðồng chí nhấn mạnh, đúng như mong muốn của các đại biểu, báo cáo này phải thật sự là một sản phẩm thể hiện trí tuệ chung của Thủ đô, trong đó cần làm nổi bật hơn vai trò, vị trí, tầm vóc của Thủ đô sau 10 năm mở rộng.

Quốc Toản