Chú trọng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Năm, 01-10-2020, 21:14
Một buổi làm việc của Ðoàn Giám sát - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội. Ảnh: THU HƯƠNG

Chọn những lĩnh vực, vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nhất là chú trọng các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, không có vùng cấm. Ðó là những điểm nhấn trong công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 và cũng là bài học kinh nghiệm quan trọng cho những năm tiếp theo.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hà Nội, Hoàng Trọng Quyết, xác định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, vì vậy ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo UBKT xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện. Từ đó, UBKT các cấp luôn chủ động từ khảo sát, nắm bắt thông tin, lựa chọn nội dung và đối tượng để kiểm tra. Hầu hết các cuộc kiểm tra đều tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, bức xúc như: quản lý đất đai, tài chính, dự án đầu tư, cải cách hành chính, công tác cán bộ…; kết luận kiểm tra bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch. Ðối với tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm chưa đến mức kỷ luật, UBKT các cấp đã yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trước ban thường vụ cấp ủy. Những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đều được tiến hành quy trình thi hành kỷ luật theo quy định; từ đó đã có tác dụng giáo dục cán bộ, đảng viên giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết nhất trí trong Ðảng, góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy, các cấp ủy đã kiểm tra 9.810 lượt tổ chức đảng, 4.309 đảng viên; giám sát 4.786 lượt tổ chức đảng, 3.900 đảng viên. Trong đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai 130 đoàn kiểm tra 839 lượt tổ chức đảng và 18 đoàn giám sát 84 tổ chức đảng trực thuộc, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tám chương trình công tác lớn, năm nhiệm vụ chủ yếu và ba khâu đột phá của Thành ủy. UBKT các cấp đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Ðiều lệ Ðảng; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành, kiểm tra 504 tổ chức đảng và 1.624 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua các cuộc kiểm tra, giám sát, Thành ủy đã chỉ rõ ưu điểm, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời chỉ rõ khuyết điểm của các đơn vị được kiểm tra, giám sát; từ đó yêu cầu từng đơn vị đề ra giải pháp khắc phục các vi phạm, khuyết điểm. Thông qua kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Thành ủy nắm bắt và chỉ đạo sửa đổi, điều chỉnh một số văn bản, quy định còn bất cập, chưa đồng bộ.

Cùng với đó, công tác thi hành kỷ luật Ðảng cũng đã được cấp ủy, UBKT các cấp xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe. Trong nhiệm kỳ vừa qua, cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 4.143 đảng viên (trong đó khiển trách 3.088 đảng viên, cảnh cáo 622 đảng viên, cách chức 72 đảng viên, khai trừ 361 đảng viên) và thi hành kỷ luật 59 tổ chức đảng (khiển trách 43 tổ chức, cảnh cáo 16 tổ chức).

Khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", cấp ủy các cấp cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung kiểm tra chuyên đề các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, được dư luận quan tâm. Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai, Nguyễn Xuân Phong, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, quận đã tập trung giám sát, kiểm tra gắn với công tác quản lý trật tự xây dựng; qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đã xử lý kỷ luật một đồng chí Quận ủy viên là Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND phường, hai Phó Chủ tịch UBND phường, bốn cán bộ trật tự xây dựng... Ðến nay, tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn cơ bản được ngăn chặn, kiểm soát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng bộ thành phố giai đoạn vừa qua còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Ðó là: Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của một số đơn vị chưa thường xuyên, kịp thời, chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, xử lý các sai phạm. Công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của UBKT một số quận, huyện chưa kịp thời, quyết liệt, ráo riết, hiệu quả, dẫn đến vi phạm xảy ra trong thời gian dài không được xử lý. Một số nơi còn có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm…

Tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Vương Ðình Huệ nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát không phải nhiệm vụ của riêng UBKT các cấp, mà là nhiệm vụ của cấp ủy đảng, trong đó người đứng đầu cấp ủy có trách nhiệm trực tiếp, thường xuyên lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Ðảng trong tình hình hiện nay, cấp ủy và UBKT các cấp cần tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Ðiều lệ Ðảng; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp kiểm tra, giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống, lấy xây là chính", giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

Trước mắt, để chuẩn bị tốt cho Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 17, UBKT Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tập trung nắm tình hình, giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trực tiếp đến công tác nhân sự đại hội. UBKT Thành ủy chủ động phối hợp tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố khóa mới.

Quốc Toản