Chọn đúng khâu đột phá để tập trung thực hiện hiệu quả

Thứ Năm, 01-10-2020, 21:17
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: ÐĂNG ANH

Chọn đúng khâu đột phá và quyết tâm thực hiện hiệu quả là kết quả nổi bật tại các Ðảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở ở Hà Nội trong nhiệm kỳ vừa qua. Tại Ðại hội Ðảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đơn vị đều xác định các khâu đột phá và xây dựng chương trình hành động (CTHÐ) bám sát thực tiễn địa phương, quy hoạch của thành phố, trên cơ sở dự báo tình hình để định hướng phát triển địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

Ðánh giá sát thực kết quả nhiệm kỳ

Báo cáo chính trị của một số Ðảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở ở Hà Nội đã đánh giá sát thực, thẳng thắn kết quả trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 với nhiều điểm sáng nổi bật. Ðó là bước chuyển trong phát triển kinh tế - xã hội: Cơ cấu ngành chuyển dịch đúng hướng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, đất đai, đời sống người dân nâng cao, an ninh - quốc phòng được tăng cường, giữ vững, cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng chuyển biến mạnh mẽ... Thành tựu đó là kết tinh của tinh thần quyết tâm, đoàn kết, bản lĩnh, chủ động nắm bắt thời cơ, biết phát huy tối đa nội lực, khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế. Tại Ðảng bộ quận Hai Bà Trưng là nội bộ đoàn kết, phương thức lãnh đạo đổi mới, giải phóng mặt bằng êm thuận và đứng đầu thành phố về số thu ngân sách. Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ bài học kinh nghiệm, nguyên nhân khách quan và chủ quan là căn cứ đề ra nhiệm vụ, giải pháp, khâu đột phá tập trung khắc phục triệt để trong nhiệm kỳ tới. Quận Hai Bà Trưng còn một số hạn chế như: Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, một số vi phạm trật tự xây dựng chưa được xử lý dứt điểm, công tác đào tạo nghề chưa gắn chặt chẽ với nhu cầu xã hội, xây dựng trường công lập chất lượng cao không đạt chỉ tiêu... Những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ qua của Ðảng bộ huyện Mỹ Ðức là có ít mô hình nông nghiệp công nghệ cao, thu nhập bình quân đầu người thấp so với mặt bằng chung của các huyện, quản lý du lịch chưa có thay đổi nhiều về bộ mặt, phương pháp, thái độ phục vụ... Bí thư Ðảng ủy xã Hồng Sơn, Hoàng Quốc Toản cho biết: Do chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, sản xuất nông nghiệp cho giá trị, thu nhập cao chưa nhiều, cho nên trong nhiệm kỳ tới, Ðảng bộ xã tăng cường mở rộng sản xuất lúa giống nhằm tăng giá trị, đẩy mạnh đào tạo nghề cho nông dân, áp dụng kỹ thuật trong chăn nuôi, đầu tư phát triển đường giao thông...

Ðể kỳ vọng trở thành hiện thực

Trên cơ sở định hướng và quy hoạch của thành phố, căn cứ tình hình thực tế địa phương, dự báo đúng sẽ chọn trúng khâu đột phá, đề ra được nhiều giải pháp thiết thực. Chánh Văn phòng Huyện ủy Mỹ Ðức, Ðinh Phúc Bền chia sẻ, Ðảng bộ các xã xác định việc thực hiện các khâu đột phá sẽ góp phần thành công cả nhiệm kỳ. Nếu như xã Hương Sơn chú trọng quản lý lễ hội chùa Hương, xã Hợp Tiến đẩy mạnh đổi mới dịch vụ du lịch, một số xã phía bắc huyện phát triển mô hình nông nghiệp sạch, các xã ở phía nam huyện chú trọng trồng giống lúa chất lượng cao và sản xuất tập trung... Ðánh giá toàn diện ưu thế và bất cập, cùng cầu thị tiếp thu ý kiến tham gia tâm huyết của lãnh đạo thành phố, Huyện ủy Mỹ Ðức chốt ba khâu đột phá là: Tiếp tục nâng cao năng lực sức chiến đấu của các tổ chức Ðảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở; tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư; đổi mới công tác quản lý phát triển du lịch - dịch vụ chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị sản xuất, cơ cấu lại lĩnh vực nông - lâm, thủy sản theo hướng ứng dụng mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển chuỗi giá trị nông sản, kỳ vọng tạo sức bật thành công.

Thành công trong tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các khâu đột phá nhiệm kỳ vừa qua và với quyết tâm vào cuộc quyết liệt tạo đà thực hiện hiệu quả các khâu đột phá nhiệm kỳ 2020 - 2025 của quận Cầu Giấy, đó là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội theo hướng văn minh, hiện đại gắn với bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu rõ ba khâu đột phá là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền đô thị; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại; đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam trăn trở, các phường phía nam quận có cơ sở hạ tầng và đời sống nhân dân còn khó khăn, do đó cần được quan tâm đầu tư để theo kịp mặt bằng chung của quận và đồng bộ giao thông. Bí thư Ðảng ủy phường Bạch Mai, Lê Thành Vinh bày tỏ, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới như phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, người đứng đầu từ cơ sở, thúc đẩy phong trào đoàn thể mạnh hơn, tạo công ăn việc làm cho người dân vốn quen buôn bán nhỏ, chỉnh trang diện mạo, phố xá, hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn... còn hết sức nặng nề, đòi hỏi sự vào cuộc với quyết tâm cao.

Một trong những điểm mới trong đại hội các đảng bộ lần này là các chương trình hành động của ban chấp hành khóa mới đều được chuẩn bị nghiêm túc, bám sát nghị quyết của đại hội, nêu rõ mục tiêu, nội dung, thời gian hoàn thành, phân công rõ đơn vị chủ trì và được thảo luận dân chủ, phát huy trí tuệ tại đại hội, khắc phục tình trạng chậm ban hành chương trình hành động sau đại hội. Cùng với đó, việc soạn thảo sớm dự thảo văn kiện của Ðảng bộ cấp trên cơ sở giúp các Ðảng bộ cấp cơ sở nắm bắt được định hướng, từ đó đề ra phương hướng, chỉ tiêu phù hợp; quán triệt nghị quyết tới toàn thể đảng viên, cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình, đề án góp phần chủ động triển khai các khâu đột phá, tập trung được nguồn lực tổ chức thực hiện.

ÁI MINH