Bảo đảm sự thành công của đại hội

Thứ Ba, 24-03-2020, 00:53
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm) nhiệm kỳ 2020-2025.

Chuẩn bị chu đáo về văn kiện, nhân sự, đồng thời nắm chắc tình hình để tạo sự đồng thuận từ cơ sở, những yêu cầu này đang được quận Bắc Từ Liêm tập trung thực hiện để bảo đảm sự thành công Đại hội Đảng bộ quận lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong hai ngày 11 và 12-3, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đức Thắng lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã diễn ra với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới; xây dựng phường Đức Thắng giàu đẹp, văn minh”. Đây là Đảng bộ cấp cơ sở được Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm chọn làm đại hội điểm. Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ phường khóa mới; thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 làm kim chỉ nam phát triển địa phương hiệu quả hơn trong giai đoạn tới. Trên cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm tại đại hội điểm của Đảng bộ phường Đức Thắng, Quận ủy Bắc Từ Liêm sẽ tiếp tục chỉ đạo tổ chức đại hội các đảng bộ trực thuộc trên địa bàn.

Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Thường Sơn cho biết, tính đến ngày 26-2, có 220 chi bộ trực thuộc các đảng ủy cơ sở của quận đã tổ chức đại hội thành công (đạt tỷ lệ 52,1%). Trong đó có chín đảng ủy cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc xong từ tháng 1, tháng 2-2020. Quận ủy Bắc Từ Liêm phấn đấu đến ngày 30-5, toàn bộ 45 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ đề ra. Ban Thường vụ Quận ủy đã giao Ban Tổ chức Quận ủy xây dựng phần mềm kiểm phiếu bầu cử trên phần mềm Excel của Microsoft, bảo đảm độ chính xác tuyệt đối. Đồng thời, thành lập 10 đoàn công tác trực tiếp phụ trách, theo dõi chỉ đạo đại hội của các tổ chức cơ sở đảng và 10 đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở; kết quả đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy và việc xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 đối với các chi bộ, đảng ủy cơ sở trực thuộc Quận ủy. Qua kiểm tra, đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được, chỉ ra những mặt còn hạn chế, rút kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Song song với việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiến hành đại hội, hiện các tiểu ban của Quận ủy cũng đang gấp rút hoàn thiện các khâu chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến ngày 20-2, quận đã tổ chức tám hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và ba kỳ họp Tiểu ban văn kiện và tổ biên soạn để đóng góp vào đề cương tổng quát, đề cương chi tiết, Dự thảo báo cáo chi tiết lần một và lần hai để đưa ra lấy ý kiến rộng rãi và đã nhận được hàng trăm ý kiến tham gia. Trong đó, các đại biểu đều đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nổi bật là 24 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất đã đề ra. Trong đó, có chín chỉ tiêu vượt, 14 chỉ tiêu đạt, một chỉ tiêu cơ bản đạt. Thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2015 - 2020 đạt 22.044 tỷ đồng. Kinh tế của quận luôn duy trì mức tăng trưởng khá, năm sau tăng cao hơn năm trước. Cơ cấu giá trị sản xuất giai đoạn 2015 - 2020 có những chuyển biến tích cực: ngành thương mại, dịch vụ chiếm 30,3%, công nghiệp chiếm 68% và ngành nông nghiệp có xu hướng giảm dần từ 3,2% năm 2015 xuống còn 1,7% năm 2020. Sự chuyển dịch cơ cấu đúng hướng này là những định hướng quan trọng cho quận trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về công tác nhân sự, Bí thư Quận uỷ Trương Quang Thiều cho biết, Tiểu ban nhân sự Đại hội đang tập trung rà soát danh sách nhân sự đã được phê duyệt quy hoạch vào BCH Đảng bộ quận, lập danh sách các đồng chí Quận ủy viên đủ điều kiện tái cử nhiệm kỳ tới, phục vụ công tác xây dựng đề án nhân sự BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm đúng cơ cấu, số lượng, đáp ứng được tiêu chuẩn cấp ủy, độ tuổi, số dư và tỷ lệ nữ trong cấp ủy theo quy định. Trước đó, từ năm 2019, quận đã điều động, luân chuyển, kiện toàn cán bộ chủ chốt tại một số phường, phòng, ban, đơn vị để chuẩn bị trước một bước cho công tác nhân sự đại hội.

Để nắm bắt tình hình và kết quả chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Hằng tuần, Thường trực Quận ủy đã bố trí lịch nghe Tổ công tác chỉ đạo của quận và Ban Tổ chức Quận ủy tổng hợp, báo cáo phản ánh tình hình đại hội của các đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở phải thường xuyên nắm chắc âm mưu và thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị; kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phản bác; tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn quận.

Đồng chí Trương Quang Thiều cho biết thêm, bên cạnh việc tập trung phòng, chống dịch bệnh, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2020, lãnh đạo quận thường xuyên chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và cán bộ dự nguồn nhân sự đại hội chi bộ; nhất là việc phân công cấp ủy, các cơ quan liên quan nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Có như vậy, mới bảo đảm được sự thành công của đại hội các cấp của quận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

QUỐC TOẢN