Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó khăn
23:30 13/08/2020

Kinh tế Thủ đô trong vài tháng gần đây đã có những chuyển biến tích cực, nhưng gần đây, hoạt động của các doanh nghiệp một lần nữa chao đảo bởi "sóng Covid". TP Hà Nội đã ban hành chương trình hành động tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn này.

Sức bật của quận Thanh Xuân
21:49 03/08/2020

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhờ quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, tinh thần đổi mới, sáng tạo từ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu đề ra, kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển đột phá.

Kết quả từ đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
21:47 03/08/2020

Cùng với việc nâng cao chất lượng cán bộ đầu vào, những năm qua, TP Hà Nội luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng từ thực tiễn để xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.

Tạo động lực mới phát triển du lịch Thủ đô
02:09 24/07/2020

Du lịch ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế - xã hội của Thủ đô. Năm 2020, ngành du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, hoạt động bị đình trệ, Việt Nam dừng đón khách nước ngoài, chỉ còn đón khách trong nước. Khó khăn chính là động lực để ngành du lịch Thủ đô tìm động lực mới, cơ cấu lại, khắc phục những điểm yếu để vươn lên.

Ðưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo hàng đầu cả nước
21:09 20/07/2020

Ngoài việc là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, Hà Nội xác định mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu cả nước; tiến tới là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực Ðông - Nam Á trên một số lĩnh vực, thật sự là thành phố sáng tạo của UNESCO.

Định hướng phát triển Thủ đô trong tương lai
21:03 16/07/2020

Bài 3:  Xây dựng thành phố đổi mới, sáng tạo

Không chỉ đưa ra những con số đẹp để “tô hồng”, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17 còn thẳng thắn chỉ rõ các hạn chế, khuyết điểm cùng những nguyên nhân chủ quan để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể, làm cơ sở quan trọng góp phần định hướng phát triển Thủ đô trong tương lai.

Ðịnh hướng phát triển Thủ đô trong tương lai
21:01 13/07/2020

(Tiếp theo) (*) 

Bài 2: Ðầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại

 

Trước yêu cầu xây dựng Thủ đô giàu, đẹp, văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu hội nhập, TP Hà Nội xác định công tác quy hoạch phải đi trước một bước, huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Ðịnh hướng phát triển Thủ đô trong tương lai
23:03 09/07/2020

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội Ðảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đang được hoàn thiện một cách kỹ lưỡng với sự tham gia, tập trung trí tuệ của nhiều cấp, nhiều ngành, của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân. Ðây cũng là dịp để nhìn lại, đánh giá toàn diện kết quả cũng như hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực công tác, nhằm mục tiêu xác định rõ định hướng phát triển cho Thủ đô.

Ngời sáng phẩm cách người Hà Nội (Tiếp theo và hết) (*)
19:43 06/07/2020

Bài 3: Nhân lên những phẩm chất, lối ứng xử tốt đẹp

Sức mạnh văn hóa đã góp phần quan trọng giúp Hà Nội vượt qua đại dịch Covid-19. Nhưng trong bức tranh tươi sáng ấy, vẫn còn một vài “vết mờ” không mong muốn. Để những nét văn hóa, tính cách đẹp của người Hà Nội luôn tỏa sáng trong mọi thời điểm, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố vẫn cần nỗ lực hơn nữa.