Đưa Hà Nội thành trung tâm công nghệ cao
10:39 30/03/2021

Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội có tiêu đề là “Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025”. 

Tập trung phòng, chống tham nhũng - thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
10:38 30/03/2021

Xây dựng các quy định về phòng ngừa để “không thể tham nhũng"; chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí. Đó là điểm nhấn của Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy khóa 17 về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”.

Phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
10:37 30/03/2021

Xây dựng văn hóa, con người luôn là một trong những ưu tiên của Hà Nội. Trong nhiệm kỳ này, Thành ủy ban hành Chương trình 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”

Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý, sử dụng tài nguyên
10:33 30/03/2021

Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội có tiêu đề “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân
10:32 30/03/2021

Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội có tiêu đề “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”.

Phát triển đô thị và kinh tế đô thị
10:30 30/03/2021

Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”, với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại; bảo đảm mối liên kết hài hòa giữa đô thị và nông thôn; bảo đảm tính bền vững của quá trình đô thị hóa, đồng thời giải quyết những vấn đề, thách thức đặt ra trong quá trình phát triển đô thị.

Phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững
10:23 30/03/2021

Với tiêu đề “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025”, Chương trình số 02-CTr/TU đề ra mục tiêu tổng quát, năm mục tiêu cụ thể và 11 chỉ tiêu. 

10 Chương trình công tác của Đảng bộ TP Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025
10:00 30/03/2021

Ngày 17-3, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành 10 Chương trình công tác của Đảng bộ TP Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng bộ thành phố, giúp các tổ chức cơ sở đảng các cấp sớm triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Hà Nội nỗ lực duy trì an toàn Covid-19
20:35 29/03/2021

Chiều 29-3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã chủ trì phiên họp với các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã về công tác phòng, chống dịch.