Tái cơ cấu mạnh hơn

Thứ Năm, 26-02-2015, 14:36

Năm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến tái cơ cấu từ sáu đến tám ngân hàng. Vì thế, nhiều chuyên gia kỳ vọng năm 2015 sẽ có bước chuyển quan trọng khi Ngân hàng Nhà nước kiên quyết xử lý những yếu kém còn tồn tại về định chế, để đến năm 2016 tạo ra chuyển biến mới khác biệt, với tốc độ tăng trưởng khá hơn.

Câu chuyện Ngân hàng Nhà nước mua lại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) với giá 0 đồng/cổ phần vẫn chưa hết tính thời sự. Bởi như Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, không chỉ VNCB mà thời gian tới, một số ngân hàng khác sẽ được xử lý như trên. Sẽ có nhiều ngân hàng được hợp nhất, sáp nhập và một số ngân hàng sẽ được Ngân hàng Nhà nước mua lại như VNCB. Các ngân hàng đang “khỏe mạnh” cũng có thể sáp nhập để tạo ra ngân hàng có quy mô hơn, hoạt động tốt hơn. “Đó là điều phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế” - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giải thích thêm, một khi các cổ đông làm mất hết vốn và thậm chí dùng vốn xã hội thì các cổ đông đó không còn chỗ đứng. Ngân hàng Nhà nước tiếp quản để giữ ổn định hệ thống cũng như bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp trong hệ thống đó.

Theo một số chuyên gia, việc Ngân hàng Nhà nước mua lại VNCB có thể hiểu là phương án tối ưu, thể hiện trách nhiệm với người gửi tiền, đồng thời bảo đảm ổn định hệ thống.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2015, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định, năm nay, tiến trình cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng sẽ được tiến hành rốt ráo và kiên quyết hơn. Trên cơ sở đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015, Ngân hàng Nhà nước tập trung vào một số mục tiêu cụ thể. Trước hết, sẽ tạo điều kiện đẩy nhanh hoạt động sáp nhập, mua lại các tổ chức tín dụng trên cơ sở tự nguyện và đúng luật. Trong đó, vai trò của các ngân hàng thương mại nhà nước chi phối vốn sẽ rất lớn khi tham gia quá trình sáp nhập, hợp nhất và mua lại những đơn vị yếu kém. Thứ hai, sẽ tiến thêm một bước cơ bản để xử lý tình trạng sở hữu chéo, từ đó hình thành một số định chế có quy mô lớn, có khả năng cạnh tranh cao mà Đề án 254 đã đề cập. Tất cả những ngân hàng yếu kém, không có triển vọng phục hồi sẽ bị xử lý dứt điểm, kể cả khi phải áp dụng các biện pháp giải thể, phá sản hoặc các biện pháp can thiệp bắt buộc khác. Tất nhiên, trong quá trình này, quyền lợi của người gửi tiền luôn được ưu tiên hàng đầu. Thứ ba, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu gắn với quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và lành mạnh hóa tài chính. Từ đó, nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro đối với các đơn vị trong hệ thống.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, sau gần ba năm triển khai đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, tám trong số chín ngân hàng yếu kém cần phải cơ cấu lại đang thực hiện đúng phương án được thông qua. Đến nay, tình hình hoạt động của tám ngân hàng này đã được cải thiện đáng kể so với trước khi tái cơ cấu.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng cho biết, giai đoạn 1 của chương trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng (2011 - 2015) mới tập trung xử lý các ngân hàng yếu kém nhất hay những "mắt xích" có thể đứt vỡ bất cứ lúc nào. Đến giai đoạn 2, sẽ tiến hành đồng bộ, toàn diện hơn, không chỉ các ngân hàng yếu kém, mà cả các ngân hàng đang tốt cũng phải tái cơ cấu để tốt hơn, bền vững hơn. Các ngân hàng ở mức trung bình phải củng cố vững chắc hơn.

Nguyên Đào