Tài chính - ngân hàng

Quyết liệt chống thất thu thuế

Thứ Năm, 07-07-2016, 14:06

Để chống tình trạng gian lận, hạn chế thất thu thuế, bảo đảm nguồn thu ngân sách, trong hai năm trở lại đây, Cục Thuế Hà Nội triển khai nhiều giải pháp thu thuế vừa linh hoạt vừa kiên quyết.

Theo số liệu từ Cục Thuế TP Hà Nội, đến tháng 10-2012, số nợ thuế trên địa bàn tăng lên 10.560 tỷ đồng. Đến năm 2014, số nợ thuế tăng lên 18.600 tỷ đồng, tiền chậm nộp chiếm 28% và đến cuối năm 2015, tiền chậm nộp đã tăng thêm gần 2.000 tỷ đồng. Trong số đó, tiền thuế của các đơn vị bỏ địa chỉ kinh doanh là gần 2.500 tỷ đồng. Nguyên nhân do nhiều doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, trong đó nổi cộm là hiện tượng thành lập doanh nghiệp chỉ để buôn bán hóa đơn. Tiếp đến là nhóm doanh nghiệp có khó khăn, thành lập ra nhưng không có khả năng hoạt động nên ngừng nghỉ, không quay lại thành lập mới, cơ quan thuế không nhận diện được. Nhóm thứ ba là những doanh nghiệp cố tình chiếm đoạt thuế của Nhà nước bằng cách đóng cửa rồi thành lập doanh nghiệp khác.

Nhận diện được các nhóm đó, ngay từ đầu năm 2016, Cục Thuế Hà Nội đã tích cực triển khai phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, tiến hành triển khai đồng bộ các giải pháp để vừa thu hồi số nợ đọng thuế, vừa chống thất, thu, tăng nguồn thu cho ngân sách. Giải pháp được xem khá hiệu quả là công khai danh tính các doanh nghiệp, đơn vị nợ đọng thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm 2016, Cục Thuế Hà Nội đã đăng công khai sáu đợt với 807 doanh nghiệp, dự án nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất tương ứng số tiền 1.713.045 triệu đồng. Kết quả sau công khai đã có 381/807 đơn vị nộp 201.370 triệu đồng nợ thuế vào ngân sách. Ngày 5-7, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục công khai đợt VII năm 2016 danh sách 144 đơn vị nợ thuế với tổng số tiền nợ 193.826 triệu đồng. Trong đó, có 131 doanh nghiệp nợ thuế, phí 160.503 triệu đồng và 13 đơn vị nợ tiền thuê đất 33.323 triệu đồng.

Cùng với đó, từ nay đến cuối năm, Cục Thuế Hà Nội tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 1353/QĐ-BTC ngày 15-6-2016 của Bộ Tài chính và chỉ đạo của Tổng cục Thuế về thực hiện kế hoạch kiểm tra chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ. Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch này thành lập khoảng 70 đoàn kiểm tra và sắp tới sẽ tổ chức kiểm tra trên toàn địa bàn thành phố. Theo kế hoạch nêu trên, Cục Thuế đề ra chỉ tiêu mỗi chi cục thuế quận lựa chọn sáu doanh nghiệp và chín hộ kinh doanh; mỗi chi cục thuế huyện, thị xã lựa chọn ba doanh nghiệp và bảy hộ kinh doanh… “Việc này nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về thuế của tổ chức, cá nhân, người nộp thuế; bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng và ngân sách, bảo đảm công bằng trong thực thi pháp luật giữa những người nộp thuế” - đại diện Cục Thuế Hà Nội cho biết.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả thu các loại thuế, thái độ phục vụ, Cục Thuế Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn cho gần 300 cán bộ, công chức thuộc các phòng chức năng và 30 chi cục thuế quận, huyện, thị xã làm công tác quản lý các khoản thu về đất và thu lệ phí trước bạ. Đây là một trong những hoạt động nhằm cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức trong ngành. Các cán bộ, công chức ở bộ phận một cửa của 30 chi cục thuế, nhất là bộ phận quản lý thu trước bạ và thu khác sẽ là những cán bộ tạo bước đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong khâu tiếp nhận thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, đây cũng sẽ là lực lượng tư vấn viên nhiệt tình cho người nộp thuế, tạo môi trường thân thiện khi người nộp thuế đến giao dịch.

Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội khẳng định, từ nay đến cuối năm, ngành thuế Thủ đô sẽ tích cực đôn đốc triệt để số thuế nợ đọng; các khoản thu liên quan đến đất đai, đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc, xử lý sai phạm đối với việc kê khai thuế của người nộp thuế, để vừa chống thất thu, vừa nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách.

Trung Vũ