Nâng chỉ số PCI để thu hút đầu tư

Thứ Năm, 14-06-2018, 15:28

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND, ngày 7-6-2018, triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh thành phố Hà Nội (PCI) năm 2018 và các năm tiếp theo.

Theo đó, Hà Nội phấn đấu trong năm nay tiếp tục cải thiện điểm số và xếp hạng PCI so với năm 2017. Trong đó, cải thiện mạnh mẽ các chỉ số có xếp hạng thấp như: "Tiếp cận đất đai", "Cạnh tranh bình đẳng", "Gia nhập thị trường", "Tính năng động của chính quyền tỉnh", "Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự", "Chi phí không chính thức". Duy trì điểm số và xếp hạng của các chỉ số thành phần có xếp hạng tốt là: "Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp" và "Ðào tạo lao động".

Với những nhiệm vụ đặt ra, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ðức Chung yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã duy trì công khai minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng tất cả các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính trên website, trang thông tin điện tử của đơn vị. Phấn đấu duy trì tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 100%. Duy trì tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đạt hơn 98%. Bảo đảm 100% số hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo quy định giải quyết đúng hạn. Tiếp tục duy trì thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản còn 14 ngày. Ðáng chú ý, Hà Nội phấn đấu hết năm 2018, cung cấp 55% số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên toàn địa bàn Thủ đô và bảo đảm hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và 4.

Mấy năm gần đây, với những nỗ lực trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số PCI của Hà Nội luôn được cải thiện. Theo kết quả công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ số PCI năm 2017 của Hà Nội đạt 64,71 điểm (tăng 3,97 điểm), xếp thứ 13/63, tăng một bậc so với năm 2016. Lãnh đạo thành phố cho biết, để thực hiện mục tiêu tiên phong cả nước về môi trường đầu tư, kinh doanh và phấn đấu đến năm 2020, Hà Nội thuộc top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chỉ số PCI, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình hành động của đơn vị để góp phần nâng cao chỉ số PCI, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp. Kho bạc Hà Nội đã triển khai mở rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đến toàn bộ các đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch, qua đó góp phần rút ngắn thời gian nộp thuế cho người dân và doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Ðầu tư, với những cải cách trong thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ đăng ký kinh doanh hiện nay được thực hiện qua mạng đạt 100%.

Trong cuộc họp giao ban công tác UBND thành phố tháng 5-2018 mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ðức Chung tiếp tục yêu cầu các sở, ngành thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung vào các chỉ số còn thấp. Với các cán bộ, công chức, trên tinh thần cải cách hành chính phải tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tránh tình trạng "om" hồ sơ quá thời hạn.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc cải thiện kết quả PCI sẽ góp phần quan trọng trong việc thu hút đầu tư. Bởi các nhà đầu tư đều xem xét nhiều yếu tố khi quyết định đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh, từ yếu tố ổn định chính trị đến vị trí địa lý, đội ngũ lao động có tay nghề, cơ sở hạ tầng, địa điểm và hệ thống pháp lý. Tất cả những yếu tố này đều được phản ánh trong báo cáo PCI. Các nhà đầu tư khác nhau sẽ tập trung vào những yếu tố khác nhau. Nhưng đối với tất cả các nhà đầu tư, báo cáo PCI rất quan trọng vì mọi thông tin họ cần đều có, giúp họ có thể đánh giá và đưa ra quyết định phù hợp trong việc quyết định đầu tư kinh doanh.

TRUNG VŨ