Tài chính - Ngân hàng

Nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp

Thứ Năm, 22-06-2017, 13:56

Mặc dù kinh tế thế giới và khu vực vẫn còn những khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, kinh tế Hà Nội trong sáu tháng đầu năm nay tiếp tục duy trì tăng trưởng.

Ngay đầu năm, TP Hà Nội đã tập trung cải cách hành chính, ban hành kế hoạch về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhằm thực hiện nghiêm “Năm kỷ cương hành chính 2017”. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Theo báo cáo mới nhất, trong sáu tháng đầu năm nay, kinh tế Hà Nội tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, thu ngân sách, thu hút vốn đầu tư tăng khá cao so cùng kỳ. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 7,37% (cùng kỳ năm trước tăng 7,34%); trong đó: dịch vụ tăng 7,42%; công nghiệp - xây dựng tăng 7,55%; nông nghiệp tăng 2,25%. Chỉ tiêu xuất khẩu vượt kế hoạch và cao hơn nhiều năm gần đây với kim ngạch ước đạt 5.789 triệu USD, tăng 12,1%. Thu ngân sách nhà nước ước 102.490 tỷ đồng, đạt 50,1% dự toán và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội đã tăng 10 bậc, xếp thứ 14, cao nhất từ trước tới nay. Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) tăng sáu bậc, xếp thứ 3 trong số 63 tỉnh, thành phố.

Để đạt kết quả đó, Hà Nội đã thực hiện tích cực, đồng bộ các giải pháp thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài như phối hợp các chuyên gia của I-xra-en xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp; khai trương Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo; thành lập Tổ công tác liên ngành giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt đề xuất dự án và giải quyết khó khăn vướng mắc ở các dự án đầu tư xây dựng, các tổ công tác về thu hồi nợ đọng thuế, giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Lãnh đạo thành phố cho biết, đã chỉ đạo triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện hết mức cho doanh nghiệp; tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu đăng ký kinh doanh đến triển khai dự án, giải quyết các yêu cầu trong quá trình thực hiện. UBND thành phố đã ban hành quyết định về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp TP Hà Nội; phê duyệt Kế hoạch hành động năm 2017 và định kỳ 5 năm về đấu thầu qua mạng giai đoạn 2017-2021; quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành giải quyết thủ tục hành chính các dự án hợp tác công-tư, dự án đầu tư công, dự án có vốn đầu tư nước ngoài… Từ đầu năm đến nay, tập thể lãnh đạo UBND thành phố đã tăng cường đối ngoại, tổ chức các hội thảo, hội nghị, tiếp xúc, gặp gỡ để tháo gỡ khó khăn, giải quyết các đề xuất của doanh nghiệp nhằm cải cách, rút ngắn các thủ tục, giải quyết dứt điểm không để công việc kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động. Ví như, trong đợt tham gia xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản đầu tháng 6-2017, Hà Nội đã ký biên bản ghi nhớ với đối tác Nhật Bản đầu tư vào Thủ đô với số vốn 5,15 tỷ USD; tổ chức tốt “Tuần hàng Việt Nam - Hà Nội năm 2017” tại Trung tâm thương mại Aeon-Nhật Bản. Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế, Cục Hải quan, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư và một số quận, huyện đã tổ chức các hội nghị chuyên đề đối thoại với doanh nghiệp nhằm giải quyết khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

TRUNG VŨ