Lãng phí không đáng
22:44 17/12/2020

Quỹ đất sạch tại các đô thị lớn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đang thiếu hụt, nhưng tại nhiều khu vực vẫn còn nhiều dự án bỏ hoang cả chục năm, kéo theo hệ lụy không đáng có. Nghịch lý này cần sớm được giải quyết.

22:06 19/11/2020

Để xây dựng bộ mặt đô thị hiện đại, văn minh, cùng với đẩy mạnh tốc độ chỉnh trang trên diện rộng, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; công tác cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng cần được chú trọng.

22:28 05/11/2020

Ðể xây dựng thành phố thông minh cần thực hiện nhiều phần việc, song bắt buộc quy hoạch phải đi trước và định hướng phát triển cho các lĩnh vực tiếp theo. Nhằm bảo đảm tính chiến lược, phát triển bền vững đô thị, việc xây dựng thể chế, hành lang pháp lý về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, quản lý, giám sát, vận hành đô thị thông minh cần phải sớm thực hiện.

19:16 29/10/2020

Tháng 10, Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy sắp qua đi, nhưng công tác phòng, chống cháy nổ tại các chung cư, nhà cao tầng vẫn luôn là vấn đề cấp thiết. Nguy cơ xảy ra cháy nổ và mức độ nguy hiểm luôn thường trực nếu mất cảnh giác. 

22:26 22/10/2020

Thành phố Hà Nội đã xác định rõ, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị giai đoạn 2021 - 2025 là đổi mới căn bản, toàn diện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhằm phát triển đô thị theo hướng thông minh, bền vững.  

Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng
21:35 15/10/2020

5 năm qua, TP Hà Nội đã huy động được 1,74 triệu tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, gấp 1,65 lần giai đoạn 2011 - 2015. Từ nguồn vốn này, thành phố đã đầu tư hoàn thành nhiều công trình lớn, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của Thủ đô. Trong giai đoạn 2021 - 2025, nhu cầu vốn đầu tư phát triển của Hà Nội gấp 1,8 lần giai đoạn 2016 - 2020. Thành phố tập trung thực hiện năm nhóm giải pháp nhằm huy động các nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển.

19:50 24/09/2020

Phát triển nhà ở cao tầng tại đô thị là xu thế tất yếu. Tuy nhiên, cần kiểm soát việc xây dựng của các chủ đầu tư đúng với quy hoạch đã được phê duyệt, tránh quá tải đô thị, gây ra nhiều hệ lụy.

22:13 10/09/2020

Trong thời gian qua mặc dù các vi phạm trật tự xây dựng mới trên địa bàn TP Hà Nội giảm, nhưng vẫn diễn biến phức tạp, nhất là liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý không gian ngầm.

21:40 27/08/2020

Cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ xuống cấp là chủ trương lớn nhằm tái thiết đô thị. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện công tác này tại Hà Nội rất chậm trễ, do vướng nhiều vấn đề từ cơ chế, chính sách.

23:10 13/08/2020

Nhằm chấn chỉnh hoạt động xây dựng, tạo cảnh quan đồng bộ, hài hòa hai bên tuyến phố, tạo lập đô thị văn minh, hiện đại, những năm gần đây, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị hai bên tuyến đường ở nhiều tuyến phố trên địa bàn các quận.